Vul onderstaand formulier in om aan te melden voor groepen op het GNMI-netwerk

Aanmelden GNMI-Netwerk
Wat doen we? In het IVO bespreken gemeenten landelijke strategische ontwikkelingen en wetgeving. Het Ministerie van I&W en de VNG schuiven aan bij het IVO om landelijke zaken te bespreken. We besteden ook regelmatig aandacht aan kennisrapporten en de gevolgen voor gemeenten.
Doelgroep: coördinator of teamleider mobiliteit; beleidsadviseurs werkzaam binnen het raakvlak klimaat & mobiliteit; data & mobiliteit; gezondheid & mobiliteit of leefomgeving & mobiliteit
Wat doen we? De netwerkgroep OV wisselt kennis en ervaringen uit over gemeentelijk beleid en het OV: financiering, het voorzieningenniveau en toegankelijkheid zijn zaken die vaak op de agenda staan. Landelijke thema's zoals het Toekomstbeeld OV en de Coronacrisis passeren ook de revue. H DOVA (decentrale OV-autoriteiten) is een vaste gast van dit overleg.
Doelgroep: beleidsadviseur, dossierhouder of aanspreekpunt voor openbaar vervoer
Wat doen we? Het SPV, ongevallendata, 30 km/uur: het komt allemaal aan bod in deze contactgroep netwerkgroep. Ontmoet hier gemeentelijke collega's, het kennisnetwerk SPV, het ministerie van I&W en stakeholders zoals de ANWB en VVN.
Doelgroep: : beleidsadviseur, dossierhouder of aanspreekpunt voor verkeersveiligheid
Wat doen we? In deze groep ontmoeten gemeentelijke beleidsadviseurs parkeren elkaar en wordt er kennis uitgewisseld over thema's zoals financiering, regulering en parkeercapaciteit. Het CROW, SHPV en RDW haken aan om kennisontwikkeling en landelijk beleid te delen met en tussen gemeenten.
Doelgroep: beleidsadviseur, dossierhouder of aanspreekpunt voor verkeersveiligheid
Wat doen we? Regio's worden steeds belangrijker bij het financieren en afstemmen van mobiliteitsbeleid. Opgaven zoals het Klimaatakkoord en het MIRT worden met en via de regio's aangepakt. In dit overleg ontmoet je collega's om met elkaar kennis uit te wisselen over beleidsontwikkeling en "het spelen van het spel" rondom regionale mobiliteit.
Doelgroep: beleidscoördinator of (strategisch) beleidsadviseur mobiliteit van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten
Wat doen we? Het GNMI draagt bij aan de afspraken uit de Uitvoeringsagenda, waar we het gemeentelijke geluid vertolken en werken aan het concreet ondersteunen van gemeenten rondom toezicht & handhaving en het stimuleren van schone voertuigen in de stad. Daarnaast kan de groep worden gebruikt voor andere vraagstukken ten aanzien van bevoorrading en logistiek.
Doelgroep: projectleiders, beleidsdossierhouders of aanspreekpunt voor stadslogistiek en met name de totstandkoming van zero emissie stadslogistiek
Wat doen we? Kennisuitwisseling over gemeentelijk taxibeleid: regulering, handhaving en kwaliteitszorg.
Doelgroep: beleidsadviseur, dossierhouder of aanspreekpunt voor taxivervoer
Wat doen we? Stel je vragen over juridische zaken rondom verkeer en vervoer en weginrichting en deel je kennis en juridische ontwikkelingen met je collega's van gemeenten.
Doelgroep: juristen werkzaam in de verkeerswetgeving en andere wetgeving die betrekking heeft op mobiliteit, inrichting van de weg en wegbeheer. Maar ook voor de beleidsmedewerker mobiliteit die te maken heeft met juridische zaken.
Wat doen we? We bieden een netwerk voor wetenschappelijke instellingen en verbinden de beleidsvraagstukken van gemeenten met wetenschappelijk onderzoek. We agenderen onderzoeksresultaten in de groepen van het GNMI-Netwerk. Zodra middelen beschikbaar komen willen we helpen bij het koppelen van onderzoeksopdrachten en stages aan gemeenten en theoretisch- en praktijkonderzoek aan gemeenten.
Doelgroep: Professoren, lectoren en onderzoekers aan universiteiten en hogescholen voor mobiliteit en beleidsmedewerkers van gemeenten die de relatie willen leggen tussen beleid en wetenschap.
Ik wil graag op de hoogte blijven via de nieuwsbrief

* dit veld mag niet leeg zijn