Straat met Bruna borden

Aanpak Veilige straat in Houten

Iedereen woont graag in een verkeersveilige wijk. De gemeente Houten draagt hier op verschillende manieren aan bij, maar doet ook een beroep op haar inwoners. Want, zo vinden ze in Houten, de verkeersveiligheid in de wijk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Fysieke maatregelen

Petra van Ingen

Petra van Ingen

Petra van Ingen is beleidsmedewerker verkeer en verkeersveiligheid in de gemeente Houten. Ze vertelt:’ wat betreft de verkeersveiligheid in de wijken ondernemen we actie bij vragen en klachten van bewoners, de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland en vanuit de politiek. Er zijn jaarlijks projecten om de verkeersveiligheid te verbeteren, die we met eigen middelen en subsidiegelden van Rijk en Provincie mogelijk kunnen maken. Daarnaast kennen we de aanpak Veilige Straat; gericht op hard rijden. Wordt er in een straat te hard gereden dan kan dit mogelijk resulteren in fysieke maatregelen, zoals het aanbrengen van drempels of wegversmallingen.

 

 

 


Draagvlak

Petra:’de aanpak Veilige straat kennen we sinds 2011. Bewoners kunnen via onze website (hyperlink) een melding doen van een onveilige verkeerssituatie. Vervolgens ontvangen ze een mail met uitleg over het beleid, gedrag en de mogelijkheid om gedragsmateriaal te lenen zoals een Nijntje-bord of snelheidsdisplay. Als bewoners de mail krijgen, kunnen ze zich dus opnieuw melden bij de gemeente. We vragen ze dan om zelf initiatief te nemen en draagvlak te creëren door het opzetten van een werkgroepje met medebewoners, zodat we een aanspreekpunt hebben. Er is bij het eerste gesprek altijd een wijkcoördinator aanwezig omdat er issues in de wijk kunnen spelen. Daarnaast is er een schouw en een verkeersmeting, waarvoor de inwoners een plek kunnen bepalen. Bij aantoonbaar hard rijden wordt er fysiek ingegrepen maar er kan ook een gedragsactie worden gehouden.’

Samenwerken

‘Tot op heden hebben we in ongeveer tien straten fysieke maatregelen getroffen,’ weet Petra. ‘Een Veilige Straat loopt nog en we gaan begin januari 2023 met bewoners in gesprek. Er zijn uiteraard meer straten waar we met de aanpak zijn begonnen, maar waar uiteindelijk geen snelheidsprobleem bleek te zijn. Bewoners reageren over het algemeen heel positief op onze aanpak. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van ons aanbod om gedragsmateriaal te plaatsen. En soms komen bewoners terug met een handtekeningenlijst van medebewoners in de wijk. Heel af en toe komt er een reactie dat ze er niet aan willen beginnen en dat ze het een taak van de gemeente vinden. Maar in de meeste gevallen gaat het goed en beseffen ze dat samenwerken aan verkeersveiligheid loont’, besluit Petra.