Artikelen door

Samen werken aan lokale bereikbaarheid: ons aanbod aan Nederlandse gemeenten

Samen werken aan lokale bereikbaarheid. Onder deze noemer verstuurt de VOC de komende tijd een aanbod aan Nederlandse gemeenten om zich te verenigen in een structurele belangenvereniging voor mobiliteit en infrastructuur. De VOC wil naast openbaar vervoer en doelgroepenvervoer ook andere mobiliteitsonderwerpen gaan oppakken. Dit hebben de 26 VOC-gemeenten afgelopen januari besloten. De VOC ziet hiertoe de kans, nu mobiliteit en infrastructuur niet meer vanzelfsprekend op de agenda van de VNG staan. Gemeenten hebben nu geen landelijke speler die opkomt voor hun belangen bij mobiliteitsontwikkelingen en landelijke discussies, terwijl de druk op de lokale bereikbaarheid toeneemt. Naast onze bestaande werkzaamheden, gaan wij aan de slag met het benaderen van Nederlandse gemeenten om zich bij de VOC aan te sluiten. Daardoor kan de VOC  een rol spelen bij de belangenbehartiging en advisering van gemeenten over een breder palet aan mobiliteitsonderwerpen. Deze groei […]

VOC breidt werkveld uit naar mobiliteit

De VOC gaat naast openbaar vervoer ook andere mobiliteitsonderwerpen ondersteunen. Hiertoe heeft het Algemeen Bestuur van de VOC onlangs besloten. Het besluit volgt op het terugtrekken van de VNG in het verkeer- en vervoersdossier. De VOC zorgt voor een structurele belangenbehartiging van gemeenten en dienstverlening voor gemeenten op het gebied van mobiliteit. Openbaar vervoer blijft daarbij een belangrijk thema, maar geleidelijk aan voegen we andere mobiliteitsonderwerpen aan het pakket toe. De VOC start met de opname van het Intergemeentelijk Verkeersoverleg (IVO). Dit overleg was in het verleden onderdeel van het ambtelijke adviesproces van de VNG. In het IVO wisselen gemeenten kennis uit over ontwikkelingen in thema’s als parkeren, fietsbeleid, verkeersveiligheid en verkeersdata. Rijksoverheid, andere overheden en belangenorganisaties kunnen via het IVO plannen voor nieuwe regelgeving, ideeën, maar ook problematiek die zij ervaren voorleggen aan gemeenten. Het IVO opereert parallel aan […]

VOC Algemeen Bestuur geeft groen licht voor verkenning domeinverbreding

De VOC kan aan de slag met het uitwerken van de plannen om naast openbaar vervoer ook andere mobiliteitsonderwerpen op te nemen in het takenpakket. Hiertoe heeft het Algemeen Bestuur van de VOC onlangs besloten. De VOC wordt daarmee belangenbehartiger voor gemeenten op het brede vlak van verkeer en vervoer. Voor andere overheden en belangenorganisaties is de VOC dan dé gesprekspartner namens gemeenten op het gebied van mobiliteit. Aanleiding voor de domeinverbreding van de VOC is de herpositionering van VNG ten aanzien van de advies- en lobbytaken op het gebied van mobiliteit. Dit houdt concreet in dat gemeenten sinds kort geen aanspreekpunt meer hebben voor hun vragen en wensen op dit gebied. De VOC werkt aan een plan om dit gat op te kunnen vullen, zodat gemeenten straks weer kunnen worden ondersteund op dit gebied. Hiertoe is de VOC gestart […]