Artikelen door

Webinar Clean Vehicles Directive

Europese richtlijn voor de inkoop van schone voertuigen en aanbesteding van diensten Interessant voor beleidsadviseurs en inkopers: het webinar ‘Clean Vehicles Directive; Impact voor uw organisatie’ op woensdag 28 oktober van 10.00 tot 11.30 uur. Dit webinar wordt georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en PIANOo. In augustus 2019 is de Richtlijn bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (2019/1161/EG) vastgesteld, ook wel Clean Vehicles Directive (CVD) genoemd. De CVD beoogt de aanbesteding van vervoer en transport door overheden te verduurzamen. De richtlijn geldt voor onder meer het eigen wagenpark en aanbestedingen van openbaar vervoer, doelgroepenvervoer, post- en pakketdiensten en vuilnisdiensten. De richtlijn moet voor 2 augustus 2021 zijn geïmplementeerd in Nederland. ProgrammaTijdens het webinar/online congres Clean Vehicles Directive gaan we in opwat de richtlijn precies inhoudt. De volgende vragen staan centraal: Waar staan we op het gebied van […]

Op weg met waterstof

Tijdens twee online bijeenkomsten gingen we met medewerkers van verschillende gemeenten in gesprek over de rol van waterstof. Gemeenten gaan namelijk een essentiële rol spelen in de vergunningverlening, planning en implementatie van waterstofvoorzieningen. Daarom werken het GNMI en het landelijke H2-Platform aan een handleiding hierover. Het doel was onder andere om te inventariseren waar gemeenten behoeften aan hebben. En er waren drie presentaties. Marcel Weeda (TNO) gaf informatie over technische aspecten en stand van zaken van de inzet van waterstof voor mobiliteit en de bebouwde omgeving. Hij gaf een omschrijving van disciplines waar waterstof voor gebruikt kan worden, zoals openbaar vervoer. Ook besprak hij de samenwerking tussen overheden en ondernemers. Daarna sprak Jean-Paul de Poorter (H2-Platform) over rol van het waterstofplatform en de boodschap richting gemeenten. Waterstof en batterij-elektrisch bestaan naast elkaar in duurzaam energiesysteem maar veel bestemmingsplannen kennen de […]

Meewerken aan een handleiding waterstofbeleid voor gemeenten?

Waterstof als drager van energie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatopgave. Gemeenten gaan een essentiële rol spelen in de vergunningverlening, planning en implementatie van waterstofvoorzieningen.  Daarom werken het GNMI, de VNG en het landelijke H2Platform aan een handleiding hierover. In samenwerking met het GNMI en de VNG zoekt het landelijke H2Platform input daarvoor. Waterstof kan bijvoorbeeld helpen bij het Zero Emissie maken van zwaardere voertuigen, zoals rolstoelbusjes en vuilniswagens, in de gebouwde omgeving en bij opslag en transport tijdens piekleveringen van windmolens en zonneweides. Handreiking voor gemeenten door het GNMI, de VNG en H2Platform Om gemeenten te helpen met hun rol bij de inzet van waterstof, willen de bovengenoemde partijen een handreiking maken. We nodigen u van harte uit om hierover mee te denken in een klankbordgroep. Tijdens drie bijeenkomsten zullen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en gemeenten hun ervaringen delen. […]

Son en Breugel sluit aan bij ZED

Onlangs tekende de gemeente Son en Breugel het landelijke bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Samen met alle gemeenten die eerder al hun handtekening zetten, heeft Son en Breugel de ambitie om in 2025 een volledig uitstootvrij doelgroepenvervoer te realiseren. Met ingang van 1 juli is het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in Son en Breugel 100% duurzaam. De auto’s en taxibussen voor deeltaxivervoer rijden dan volledig elektrisch. De gemeente Son en Breugel is daarmee één van de eerste gemeenten in het land die deze duurzame stap heeft gezet voor het deeltaxivervoer.  Wethouder Paul Van Liempd: “In Son en Breugel kunnen we nog een stap maken in het verduurzamen van het leerlingenvervoer. Dit vervoer besteden we in 2021 opnieuw aan. Ook daar zetten we stevig in op duurzamer vervoer. We zijn dus goed op weg om 100% uitstootvrij doelgroepenvervoer te realiseren en daarmee […]

Ruim 100 deelnemers Zero Emissie Doelgroepenvervoer 

Onlangs tekende Omnibuzz, het samenwerkingsverband van 30 Limburgse gemeenten het bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Met alle gemeenten die zij vertegenwoordigt, is de grens van 100 deelnemers aan het akkoord nu overschreden. Een belangrijke mijlpaal. Steeds meer gemeentelijke opdrachtgevers stappen over op Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Daarmee vragen ze van taxibedrijven om inwoners uitstootvrij te vervoeren tijdens WMO- of leerlingenvervoer. Sterk signaal “Omdat de groep gemeenten groter wordt, ontstaat een sterker signaal naar de producenten. En dat is nodig, omdat uitstootvrije voertuigen nog niet voor alle doelgroepen in voldoende mate beschikbaar zijn”, vertelt wethouder Smitsmans van Roermond en tevens voorzitter van Omnibuzz. Op kortere afstanden gaat nu een aantal elektrische rolstoelbussen rijden voor Omnibuzz. Voor lange afstanden, en zeker gelet op het heuvellandschap, zal gekeken moeten worden naar waterstof alternatieven. Goede laadinfrastructuur Steeds meer vervoerders stappen over op elektrische personenwagens als het […]

Zero Emissie Doelgroepenvervoer komt op gang

Volledig zero emissie (uitstootvrij) doelgroepenvervoer vanaf 1 januari 2025. Dat is de gezamenlijke ambitie van Rijksoverheid, gemeenten, marktpartijen en andere betrokken organisaties. Gemeenten en Rijk hebben hiervoor een bestuursakkoord gesloten. Vervoerders, voertuigleveranciers en andere sectororganisaties steunen deze beweging en hebben dat vastgelegd in een bijbehorend convenant. Alex Mink, beleidsadviseur bij het GNMI, deed onderzoek naar de stand van zaken en schreef naar aanleiding daarvan het rapport Monitor Zero Emissie doelgroepenvervoer. Wat zijn de belangrijkste bevindingen? Waarom is dit rapport opgesteld? ‘Sinds 2018 werken gemeenten aan Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Het GNMI brengt de gemeenten die meedoen aan het bestuursakkoord, vervoerders en voertuigleveranciers bij elkaar. Nu de ambitie zichtbaar wordt, willen we natuurlijk graag weten hoe het gaat met de aanschaf van zero emissie voertuigen binnen het doelgroepenvervoer. Daardoor ontstaat er een beeld over het halen van de doelstelling en natuurlijk ook […]

Werkgroep zero emissie doelgroepenvervoer op bezoek bij Connexxion

De werkgroep Zero Emissie Doelgroepenvervoer was te gast bij Connexxion in Amstelveen, een van de grootste elektrische laadinfra hubs van Europa. Daar kregen ze informatie over de locatie en hoorden ze waar Connexxion mee bezig is ten aanzien van elektrisch vervoer en hoe de integratie tussen doelgroepenvervoer en OV te realiseren is. Daarnaast werd er gesproken over de voortgang van het Bestuursakkoord zero emissie doelgroepenvervoer. Het GNMI voert in opdracht van de Rijksoverheid het secretariaat van het bestuursakkoord en de coalitie Zero emissie doelgroepenvervoer uit. Totale eigenaarslasten zero emissievoertuigen  Vervolgens was er een toelichting op de TCO (Totale eigenaarslasten) tool die in opdracht van Pianoo is ontwikkeld. Met deze tool kan een compleet overzicht verkregen worden in de kosten en baten van overstap naar Zero Emissie, zowel op elektrisch als op waterstof. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de totale […]

Gemeenten in Haaglanden tekenen akkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer

De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer hebben op 21 maart 2019 het bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer getekend. Met de ondertekening spreken deze gemeenten hun intentie uit om volledig emissie-vrij doelgroepenvervoer voor hun inwoners te verzorgen. De gemeenten Den Haag en Delft tekenden in 2018 reeds het akkoord, waarmee nu alle gemeenten in de regio deelnemen. Op dit moment hebben 56 gemeenten in Nederland zich middels het bestuursakkoord uitgesproken voor zero emissie doelgroepenvervoer per 2025 (of eerder). Naast gemeenten doen ook andere partijen in de sector mee met het initiatief. Inmiddels zijn 71 organisaties aangesloten bij de Coalition of the Willing voor Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Zie ook: www.wassenaar.nl www.zeroemissiedoelgroepenvervoer.nl