Autodelen: een duurzame investering voor gemeenten en aanbieders

De VOC nodigt aanbieders van autodelen aan om samen in beeld te brengen waar gemeenten en marktpartijen tegen aanlopen bij het stimuleren van autodelen. Hiermee sluit de VOC aan op de oproep van de Green Deal Autodelen aan gemeenten voor beter beleid voor autodelen.

Overheden en bedrijven doen vanuit de Green Deal Autodelen een gezamenlijke oproep aan gemeenten om beleid te maken dat er voor zorgt dat er meer mogelijkheden komen om gebruik te maken van deelauto’s. Green Deal Autodelen heeft een factsheet beschikbaar gesteld waarin 15 aanbevelingen staan die gemeenten hiermee op weg kunnen helpen.

De VOC juicht het initiatief van de samenwerkende overheden en bedrijven toe en ziet autodelen als waardevol onderdeel in de ontwikkeling van ‘Mobility as a Service’ (MaaS). Het is belangrijk dat gemeenten in hun ruimtelijk beleid voorwaarden scheppen, zodat mensen gemakkelijker gebruik kunnen maken van een deelauto. De factsheet van Green Deal Autodelen biedt een breed palet aan maatregelen die gemeenten kunnen nemen.

De vervolgstap is om in kaart te brengen waar gemeenten tegenaan lopen bij het doorvoeren van de maatregelen. Tegelijkertijd is het goed om in beeld te brengen wat aanbieders van autodeelconcepten zouden kunnen doen om beter aan te sluiten op gemeentelijk beleid en regelgeving. Het is belangrijk dat gemeenten weten waar de probleempunten en kansen liggen bij de marktpartijen en andersom, dat marktpartijen een goed beeld hebben van de mogelijkheden en beperkingen van de lokale overheid. De VOC gaat daarom graag in gesprek met vertegenwoordigers van aanbieders van deelauto’s om te kijken wat gemeenten en marktpartijen kunnen doen en hoe we elkaar daarbij kunnen helpen.

Autodelen is gunstig voor onze leefomgeving. Mensen die gebruik maken van deelauto’s maken bewustere mobiliteitskeuzes: ze nemen de auto wanneer het echt nodig is en kiezen vaker voor het openbaar vervoer en de fiets. Dit draagt bij aan het terugdringen van het totale autoareaal, de verbetering van de luchtkwaliteit en de vermindering van de parkeerdruk. Hierdoor kunnen we ook weer verdere duurzame keuzes maken rondom  investeringen in infrastructuur en ruimtelijke inrichting.

Bij de Green Deal Autodelen zijn onder meer de Rijksoverheid, gemeenten, aanbieders van deelauto’s en belangenorganisaties aangesloten. Autodelen (al dan niet als onderdeel van MaaS) komt geregeld terug op de agenda van de VOC Contactgroep en VOC IVO.