Registratie Bezoekers GNMI Plein 18a: bevestiging geen corona

Registratieformulier voor bezoekers van De Zolderkamer en GNMI met als doel om de verspreiding van corona tegen te gaan. We gebruiken deze gegevens alleen bij (een vermoeden van) overdracht van corona tijdens het verblijf bij GNMI of De Zolderkamer. Bekijk ons Coronaprotocol en onze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van De Zolderkamer.