Bewoners delen kennis over de inrichting van stations

Stations staan vaak midden in een stad of een dorp. Bij jou ook? Veel stationsgebieden kunnen nog waardevoller zijn als er bijvoorbeeld een kiosk of een moestuin aan toegevoegd wordt waardoor ze een echte ontmoetingsplaats kunnen zijn. In Nederland zijn er steeds meer lokale bewonersinitiatieven stationsgebieden zelf aanpakken. Een goed moment om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Op donderdag 25 juni organiseren Coöperatie Stationspark Deurne & LSA een online bijeenkomst met actieve bewoners(groepen) die zelf een stationsgebied in beheer hebben genomen. Ze gaan in gesprek met bewoners(initiatieven) die interesse hebben om een station in zelfbeheer te nemen of hebben. Wat doen bewonersgroepen al op het gebied van stations on zelfbeheer?  Welke nieuwe verbindingen zij er mogelijk door stationsontwikkeling? Hoe kunnen we een landelijke community van actieve bewoners opzetten die zich bezighouden met stations in zelfbeheer? Wil je meer weten of mee doen? Kijk hier. Tijdens de volgende contactgroep OV op 17 september zijn we van plan om een bezoek te brengen aan Deurne (als dat kan in verband met de dan geldende coronaregels).