Bijeenkomst mobiliteitsbeleid regionale samenwerkingsverbanden

Waar loop je tegenaan als adviseur of coördinator mobiliteit van een regio? Hoe organiseren andere regio’s zich en welke afspraken maak je met de betrokken gemeenten, de provincie of Rijkswaterstaat? Hoe verhoudt regionale bereikbaarheid zich tot de gemeentelijke vraagstukken? Deze en andere uitdagingen staat centraal bij de online themabijeenkomst Regionale Mobiliteit op donderdagmiddag 8 oktober 2020.

GNMI Themabijeenkomst Regionale Mobiliteit
Datum: 8 oktober 2020
Tijd: 15:00 – 17:00
Locatie: online
Doelgroep: adviseurs en coördinatoren mobiliteitsbeleid van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten
Kosten: geen

Tijdens de GNMI themabijeenkomst Regionale Mobiliteit willen we bovenstaande vragen in een informele denksessie met elkaar bespreken. Roger Demkes, directeur van de Verkeersonderneming in Rotterdam, leidt de bijeenkomst in met een presentatie over regionale samenwerking vanuit het perspectief van zijn organisatie. Vervolgens is er ruimte om vragen te stellen en bespreken we alles wat speelt bij het ontwikkelen van en uitvoering geven aan het regionale mobiliteitsbeleid van samenwerkingsverbanden van gemeenten.

Inzicht
Het GNMI organiseert deze bijeenkomst om inzicht te krijgen in waar de behoeften liggen van adviseurs en coördinatoren mobiliteit van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten op het gebied van kennisdeling, positionering en samenwerking. Daarnaast willen we met de deelnemers kijken of het meerwaarde heeft om vaker bijeen te komen en of het GNMI-Netwerk daar een goed platform voor kan zijn. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Aanmelden

Selecteer een geldig formulier