Bijeenkomst voor gemeenten over grensoverschrijdende mobiliteit

Het GNMI organiseert in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijeenkomst over grensoverschrijdende mobiliteit. Met de bijeenkomst probeert het GNMI de verbinding te leggen tussen de beleidsambities van de nationale overheid en die van lokale overheden. De Themabijeenkomst Grensoverschrijdende Mobiliteit is bedoeld voor gemeenteambtenaren en vindt plaats op 24 september in Arnhem.

In de GNMI Themabijeenkomst Grensoverschrijdende Mobiliteit geven overheden elkaar inzicht in de mobiliteitsknelpunten die gemeenten ervaren bij het verwezenlijken van allerlei maatschappelijke doelstellingen. Denk daarbij aan regionale grensoverschrijdende samenwerking tussen gemeenten en regio’s waar bereikbaarheid van werkgelegenheid, winkelcentra of onderwijs een rol spelen. Maar denk ook aan het belang van internationale bereikbaarheid van de grootstedelijke gebieden in Nederland met de economische centra in de landen om ons heen. De knelpunten in het grensoverschrijdend vervoer kunnen betrekking hebben op alle vormen van vervoer, maar richt zich met name op wegverkeer en openbaar vervoer.

De bijeenkomst is onderdeel van een projectgroep binnen het  GNMI-Netwerk dat zich bezighoudt met grensoverschrijdende mobiliteit.

GNMI Themabijeenkomst Grensoverschrijdende Mobiliteit
Datum: 24 september 2018
Tijd: 13:00 – 15:00
Plaats: Arnhem
Doelgroep: gemeenteambtenaren

Details volgen na aanmelden

Aanmelden:

Dit formulier kan op dit ogenblik niet ingevuld worden