jan
26
wo
2022
Themagroep Deelmobiliteit
jan 26 @ 15:00 – 17:00

Agenda 26 januari 2022

 • Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit
 • Voorbeeldbepalingen en gezamenlijke accreditatie deelmobiliteit

Agenda op het GNMI-Netwerk

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor een proefaansluiting op de Themagroep Deelmobiliteit, of alleen aanmelden voor deze vergadering. Je kunt dit aangeven op het formulier onderaan bij opmerkingen.

Aanmelden

GNMI Themagroep Deelmobiliteit

Gemeenten bespreken in de Themagroep Deelmobiliteit praktijkvoorbeelden, vragen van inwoners en de samenwerking en afspraken met de aanbieders van  deelmobiliteit. De Themagroep Deelmobiliteit is tevens het platform voor beleidsafstemming met andere overheden voeren we het gesprek tussen gemeenten en landelijke stakeholders over problematiek en oplossingsmogelijkheden.

Voor wie?

De Themagroep Deelmobiliteit is voor beleidsadviseurs van gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten die zich bezig houden met deelmobiliteit. Zowel voor bestuurskundigen, verkeerskundigen als planologen, maar nadrukkelijk ook voor de collega’s die vanuit andere disciplines betrokken zijn bij deelmobiliteit, zoals duurzaamheid, innovatie, databeheer of leefbaarheid.

Wat doen we?

 • Geofencing, parkeren en overlast, laadvoorzieningen, data & mobiliteit, regelgeving en accreditatie.
 • Aandacht voor de verkeerskundige, ruimtelijke, sociale en digitale aspecten, maar nadrukkelijk ook voor de inbedding in gemeentelijk beleid en het besluitvormingsproces.
 • Schakel met de VNG voor de belangenbehartiging, CROW voor de kennisvraag

We komen eens in de twee maanden bijeen. Tussendoor wisselen we kennis uit via de digitale Themagroep Deelmobiliteit op het GNMI-Netwerk.

Doe mee!

Gemeenten die al zijn aangesloten bij het GNMI kunnen zich aanmelden voor de Themagroep Deelmobiliteit. Gemeenten en regio’s die nog niet zijn aangesloten bij het GNMI kunnen vrijblijvend op proefbasis meedraaien.

Aanmelden voor de GNMI Themagroep Deelmobiliteit: https://gnmi.nl/aanmelden-gnmi-netwerk/. We sturen je dan de uitnodiging voor het digitale netwerk en de vergaderingen toe. Gebruik het formulier ook als je (alleen) een vraag hebt over de themagroep of het GNMI.

jan
27
do
2022
Contactgroep OV
jan 27 @ 10:30 – 12:00

Agenda 27 januari 2022

 • Mobiliteitsmanagement: Formule 1 Zandvoort

Agenda op het GNMI-Netwerk

Contactgroep OV

De Contactgroep OV is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs openbaar vervoer van gemeenten. We wisselen onderling kennis uit over de zaken rondom het openbaar vervoer waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Bij het overleg sluiten ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan.

GNMI-Netwerk

GNMI

Informatie over het GNMI
Alles over een (proef)aansluiting bij het GNMI
Of stel je vraag via het contactformulier

feb
3
do
2022
Contactgroep Parkeren
feb 3 @ 10:30 – 12:30

Agenda 3 februari 2022

 • Kennisnetwerk Parkeren
 • Deelmobiliteit: voorbeeldbepalingen en gezamenlijke accreditatie
 • Bermparkeren: probleemsituaties
 • Actualiteiten in de gemeenten en vragenrondje

Agenda op GNMI-Netwerk

Contactgroep Parkeren

De Contactgroep Parkeren is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs van gemeenten die zich bezighouden met parkeerbeleid. We wisselen onderling kennis uit over de zaken rondom parkeren en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Bij het overleg sluiten ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan.

GNMI-Netwerk

feb
8
di
2022
Themagroep Stadslogistiek
feb 8 @ 13:30 – 15:00

Agenda 8 februari 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

 

Themagroep Stadslogistiek

De Themagroep Stadslogistiek is het landelijk overleg voor vertegenwoordigers van gemeenten die zich bezig houden met beleid voor het vervoer van goederen in de gemeente. Denk aan de bevoorrading van winkels, pakketdiensten en bouwverkeer. Gemeenten wisselen onderling kennis uit over beleid voor logistiek en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Belangrijk onderwerp voor de Themagroep Stadslogistiek is de verduurzaming van het vervoer en de manier waarop gemeenten kunnen bijdragen aan de totstandkoming van zero emissie stadslogistiek.

Doe mee!

Informatie over het GNMI
Alles over een proefaansluiting bij het GNMI
Stel je vraag via het contactformulier

feb
15
di
2022
Contactgroep Verkeersveiligheid
feb 15 @ 10:00 – 12:00

Agenda 15 februari 2022

 • Gedrag en Mobiliteit met Karel Brookhuis (RUG)
 • Stappenplan verkeersveiligheid bewoners (Gemeente Houten)
 • Kruispuntveiligheid in beeld – ervaringen in Den Haag (SWOV)
 • Actuele ontwikkelingen in gemeenten en bij stakeholders zoals VNG, CROW, ANWB en VVN

Agenda op het GNMI-Netwerk

Contactgroep Verkeersveiligheid

De Contactgroep Verkeersveiligheid is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs verkeersveiligheid van gemeenten. Beleidsadviseurs verkeersveiligheid van gemeenten wisselen onderling kennis uit over verkeersveiligheid en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Bij het overleg schuiven ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan. Zo kunnen we ook kijken hoe we als overheidslagen het beleid beter op elkaar kunnen afstemmen. De Contactgroep Verkeersveiligheid komt op maandelijkse basis bijeen.

Tijdens  iedere vergadering stellen we een landelijk programma of onderzoek centraal en zoomen we in op een gemeentelijke casus. De VNG vertelt over de bestuurlijke ontwikkelingen die voor gemeenten relevant zijn en het CROW is aanwezig voor de verbinding met de kennisagenda. Met het Ministerie van IenW bekijken we voorafgaand aan iedere vergadering op welke wijze het departement kan bijdragen aan de vergadering van de Contactgroep Verkeersveiligheid. Ook SWOV en RDW geven regelmatig updates en VVN, ANWB en VeiligheidNL reflecteren als vaste partners van de Contactgroep Verkeersveiligheid op de punten die worden besproken.

Onderwerpen die regelmatig terugkeren op de agenda van de GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid:

 • Strategisch Plan Verkeersveiligheid
 • 30km/u als uitgangspunt
 • Fietsstraten en schoolstraten
 • Handhaving door politie en boa’s
 • Beleving van verkeersveiligheid en betrokkenheid van inwoners en maatschappelijke partners

GNMI-Netwerk

Informatie over het GNMI
Alles over een (proef)aansluiting bij het GNMI.
Of stel je vraag via het contactformulier

 

 

 

feb
17
do
2022
Contactgroep OV – Inloopuurtje
feb 17 @ 10:30 – 11:30

Agenda 17 februari 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Contactgroep OV

De Contactgroep OV is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs openbaar vervoer van gemeenten. We wisselen onderling kennis uit over de zaken rondom het openbaar vervoer waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Bij het overleg sluiten ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan.

GNMI-Netwerk

GNMI

Informatie over het GNMI
Alles over een (proef)aansluiting bij het GNMI
Of stel je vraag via het contactformulier

mrt
11
vr
2022
IVO
mrt 11 @ 09:30 – 13:00

Agenda 11 maart 2022

 • Belangenbehartiging VNG en Europese mobiliteitsdossiers
 • Tour de Force Uitvoeringsprogramma 2022 – 2023
 • Ruimte voor Lopen
 • Brede Welvaartsbegrip en mobiliteitsbeleid
 • Rapporten mobiliteit (KiM en PBL)
 • Landelijke ontwikkelingen en actualiteiten mobiliteitsbeleid gemeenten

Agenda op het GNMI-Netwerk

IVO

Het IVO is het landelijk overleg voor coördinatoren strategisch beleidsadviseurs mobiliteit van gemeenten. Gemeenten wisselen onderling kennis uit over mobiliteitsvraagstukken en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Denk aan zero-emissievervoer, deelmobiliteit en de verhouding tussen bereikbaarheid en de leefomgeving. Bij het overleg sluiten ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan.

GNMI-Netwerk

mrt
15
di
2022
Contactgroep Verkeersveiligheid
mrt 15 @ 10:00 – 12:00

Agenda 15 maart 2022

 • MONO Zakelijk in de gemeentelijke organisatie (Ministerie van IenW en VVN)
 • Verkeerseducatie: regionale organisatie en voorbeelden uit Drenthe
 • Ontwikkelingen in de gemeenten en bij stakeholders zoals VNG, CROW, ANWB en VVN

Agenda op het GNMI-Netwerk

Contactgroep Verkeersveiligheid

De Contactgroep Verkeersveiligheid is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs verkeersveiligheid van gemeenten. Beleidsadviseurs verkeersveiligheid van gemeenten wisselen onderling kennis uit over verkeersveiligheid en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Bij het overleg schuiven ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan. Zo kunnen we ook kijken hoe we als overheidslagen het beleid beter op elkaar kunnen afstemmen. De Contactgroep Verkeersveiligheid komt op maandelijkse basis bijeen.

Tijdens  iedere vergadering stellen we een landelijk programma of onderzoek centraal en zoomen we in op een gemeentelijke casus. De VNG vertelt over de bestuurlijke ontwikkelingen die voor gemeenten relevant zijn en het CROW is aanwezig voor de verbinding met de kennisagenda. Met het Ministerie van IenW bekijken we voorafgaand aan iedere vergadering op welke wijze het departement kan bijdragen aan de vergadering van de Contactgroep Verkeersveiligheid. Ook SWOV en RDW geven regelmatig updates en VVN, ANWB en VeiligheidNL reflecteren als vaste partners van de Contactgroep Verkeersveiligheid op de punten die worden besproken.

Onderwerpen die regelmatig terugkeren op de agenda van de GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid:

 • Strategisch Plan Verkeersveiligheid
 • 30km/u als uitgangspunt
 • Fietsstraten en schoolstraten
 • Handhaving door politie en boa’s
 • Beleving van verkeersveiligheid en betrokkenheid van inwoners en maatschappelijke partners

GNMI-Netwerk

Informatie over het GNMI
Alles over een (proef)aansluiting bij het GNMI.
Of stel je vraag via het contactformulier

 

 

 

mrt
17
do
2022
Contactgroep OV
mrt 17 @ 10:30 – 12:00

Agenda 17 maart 2022

 • Stationsagenda
 • Ketens en Knopen in het Toekomstbeeld OV 2040

Agenda op het GNMI-Netwerk

Contactgroep OV

De Contactgroep OV is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs openbaar vervoer van gemeenten. We wisselen onderling kennis uit over de zaken rondom het openbaar vervoer waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Bij het overleg sluiten ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan.

GNMI-Netwerk

GNMI

Informatie over het GNMI
Alles over een (proef)aansluiting bij het GNMI
Of stel je vraag via het contactformulier

mrt
21
ma
2022
Themagroep Taxi
mrt 21 @ 10:00 – 12:00

Agenda 21 maart 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor een proefaansluiting op de Themagroep Taxi, of alleen aanmelden voor deze vergadering. Je kunt dit aangeven op het formulier onderaan bij opmerkingen.

Aanmelden

Themagroep Taxi

De Themagroep Taxi is het landelijk overleg voor vertegenwoordigers van gemeenten die zich bezighouden met beleid voor de straattaxi. We bespreken landelijke ontwikkelingen en gemeenten delen lokale praktijkvoorbeelden van beleid en regelgeving.

Voor wie?

De Themagroep Taxi is voor beleidsadviseurs van gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten die zich bezig houden met taxibeleid vanuit de beleidsafdeling mobiliteit of openbare orde en veiligheid en voor adviseurs die vanuit beheer en handhaving betrokken zijn bij het taxivervoer in de gemeente.

Wat doen we?

 • Bespreking van actuele ontwikkelingen in de gemeenten en op landelijk niveau. Vanwege het grote aandeel in het taxivervoer geeft de gemeente Amsterdam bij iedere vergadering een extra toelichting.
 • Afstemming van beleid tussen gemeenten en tussen gemeenten en andere overheidsinstanties. Een voorbeeld hiervan is hoe om te gaan met de uitwisseling van gegevens tussen IL&T, gemeenten en politie.
 • Schakel met de VNG voor de belangenbehartiging, CROW voor de kennisvraag

We komen eens in de twee maanden bijeen. Tussendoor wisselen we kennis uit via de digitale Themagroep Taxi op het GNMI-Netwerk.

Doe mee!

Gemeenten die al zijn aangesloten bij het GNMI kunnen zich aanmelden voor de Themagroep Taxi. Gemeenten en regio’s die nog niet zijn aangesloten bij het GNMI kunnen vrijblijvend op proefbasis meedraaien.

Informatie over het GNMI
Alles over een (proef)aansluiting bij het GNMI
Of stel je vraag via het contactformulier

mrt
30
wo
2022
Themagroep Deelmobiliteit
mrt 30 @ 15:00 – 17:00

Agenda 30 maart 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor een proefaansluiting op de Themagroep Deelmobiliteit, of alleen aanmelden voor deze vergadering. Je kunt dit aangeven op het formulier onderaan bij opmerkingen.

Aanmelden

GNMI Themagroep Deelmobiliteit

Gemeenten bespreken in de Themagroep Deelmobiliteit praktijkvoorbeelden, vragen van inwoners en de samenwerking en afspraken met de aanbieders van  deelmobiliteit. De Themagroep Deelmobiliteit is tevens het platform voor beleidsafstemming met andere overheden voeren we het gesprek tussen gemeenten en landelijke stakeholders over problematiek en oplossingsmogelijkheden.

Voor wie?

De Themagroep Deelmobiliteit is voor beleidsadviseurs van gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten die zich bezig houden met deelmobiliteit. Zowel voor bestuurskundigen, verkeerskundigen als planologen, maar nadrukkelijk ook voor de collega’s die vanuit andere disciplines betrokken zijn bij deelmobiliteit, zoals duurzaamheid, innovatie, databeheer of leefbaarheid.

Wat doen we?

 • Geofencing, parkeren en overlast, laadvoorzieningen, data & mobiliteit, regelgeving en accreditatie.
 • Aandacht voor de verkeerskundige, ruimtelijke, sociale en digitale aspecten, maar nadrukkelijk ook voor de inbedding in gemeentelijk beleid en het besluitvormingsproces.
 • Schakel met de VNG voor de belangenbehartiging, CROW voor de kennisvraag

We komen eens in de twee maanden bijeen. Tussendoor wisselen we kennis uit via de digitale Themagroep Deelmobiliteit op het GNMI-Netwerk.

Doe mee!

Gemeenten die al zijn aangesloten bij het GNMI kunnen zich aanmelden voor de Themagroep Deelmobiliteit. Gemeenten en regio’s die nog niet zijn aangesloten bij het GNMI kunnen vrijblijvend op proefbasis meedraaien.

Aanmelden voor de GNMI Themagroep Deelmobiliteit: https://gnmi.nl/aanmelden-gnmi-netwerk/. We sturen je dan de uitnodiging voor het digitale netwerk en de vergaderingen toe. Gebruik het formulier ook als je (alleen) een vraag hebt over de themagroep of het GNMI.

apr
7
do
2022
Contactgroep Parkeren
apr 7 @ 10:30 – 12:30

Agenda 7 april 2022

Agenda op GNMI-Netwerk

Contactgroep Parkeren

De Contactgroep Parkeren is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs van gemeenten die zich bezighouden met parkeerbeleid. We wisselen onderling kennis uit over de zaken rondom parkeren en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Bij het overleg sluiten ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan.

GNMI-Netwerk

Platform Regionale Mobiliteit
apr 7 @ 15:00 – 17:00

Agenda 7 april 2022

 

Met onder andere:

 • Nationale Agenda Fiets en Tour de Force
 • Verstedelijkingsopgave Regio Zwolle
 • Ontwikkelingen mobiliteitsbeleid in de regio’s

Agenda op het GNMI-Netwerk

Aanmelden

Aanmelden voor het Platform Regionale Mobiliteit. Wil je alleen deze vergadering komen? Zet dit dan bij de opmerkingen.

Aanmelden

Platform voor regionale mobiliteit

Het Platform Regionale Mobiliteit is een initiatief van GNMI en regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten. We zijn in 2021 gestart met de regio’s RMO Noord-Limburg, Regio Arnhem-Nijmegen en Regio Holland-Rijnland. Ondertussen doen ook andere regio’s op proefbasis mee.

Het platform is voor coördinatoren, (strategisch) adviseurs mobiliteitsbeleid van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten. Centraal staan onderlinge kennisuitwisseling, dialoog met Rijksoverheid en landelijke stakeholders over knelpunten in beleid. De VNG sluit aan voor de belangenbehartiging en het CROW voor de kennisvraag.

De vergaderingen en het digitale netwerk zorgen ervoor dat je je collega’s in het land snel kunt vinden. Het platform wordt via het GNMI-Netwerk verbonden met het landelijke strategisch mobiliteitsoverleg van gemeenten (IVO), de Contactgroepen voor openbaar, verkeersveiligheid en parkeren en de themagroepen voor stadslogistiek en deelmobiliteit.

Bekijk de terugblik op de eerste themabijeenkomst met vertegenwoordigers van regionale samenwerkingsverbanden om een beeld te krijgen van wat we gaan doen met het platform. Een samenvatting en uitgewerkt plan is verkrijgbaar op aanvraag via bovenstaand formulier.

Vertegenwoordig je een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten en houd je je bezig met mobiliteitsbeleid? Je kunt eerst op geheel vrijblijvende basis aansluiten om vervolgens te bepalen of je regio structureel aansluit.

Aanmelden GNMI-Netwerk

Aanmelden voor andere groepen op het GNMI-Netwerk:

apr
12
di
2022
Contactgroep Verkeersveiligheid
apr 12 @ 10:00 – 12:00

Agenda 12 april 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Contactgroep Verkeersveiligheid

De Contactgroep Verkeersveiligheid is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs verkeersveiligheid van gemeenten. Beleidsadviseurs verkeersveiligheid van gemeenten wisselen onderling kennis uit over verkeersveiligheid en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Bij het overleg schuiven ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan. Zo kunnen we ook kijken hoe we als overheidslagen het beleid beter op elkaar kunnen afstemmen. De Contactgroep Verkeersveiligheid komt op maandelijkse basis bijeen.

Tijdens  iedere vergadering stellen we een landelijk programma of onderzoek centraal en zoomen we in op een gemeentelijke casus. De VNG vertelt over de bestuurlijke ontwikkelingen die voor gemeenten relevant zijn en het CROW is aanwezig voor de verbinding met de kennisagenda. Met het Ministerie van IenW bekijken we voorafgaand aan iedere vergadering op welke wijze het departement kan bijdragen aan de vergadering van de Contactgroep Verkeersveiligheid. Ook SWOV en RDW geven regelmatig updates en VVN, ANWB en VeiligheidNL reflecteren als vaste partners van de Contactgroep Verkeersveiligheid op de punten die worden besproken.

Onderwerpen die regelmatig terugkeren op de agenda van de GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid:

 • Strategisch Plan Verkeersveiligheid
 • 30km/u als uitgangspunt
 • Fietsstraten en schoolstraten
 • Handhaving door politie en boa’s
 • Beleving van verkeersveiligheid en betrokkenheid van inwoners en maatschappelijke partners

GNMI-Netwerk

Informatie over het GNMI
Alles over een (proef)aansluiting bij het GNMI.
Of stel je vraag via het contactformulier

 

 

 

apr
14
do
2022
Contactgroep OV – Inloopuurtje
apr 14 @ 10:30 – 11:30

Agenda 14 april 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Contactgroep OV

De Contactgroep OV is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs openbaar vervoer van gemeenten. We wisselen onderling kennis uit over de zaken rondom het openbaar vervoer waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Bij het overleg sluiten ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan.

GNMI-Netwerk

GNMI

Informatie over het GNMI
Alles over een (proef)aansluiting bij het GNMI
Of stel je vraag via het contactformulier

apr
19
di
2022
Themagroep Stadslogistiek
apr 19 @ 13:30 – 15:00

Agenda 19 april 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

 

Themagroep Stadslogistiek

De Themagroep Stadslogistiek is het landelijk overleg voor vertegenwoordigers van gemeenten die zich bezig houden met beleid voor het vervoer van goederen in de gemeente. Denk aan de bevoorrading van winkels, pakketdiensten en bouwverkeer. Gemeenten wisselen onderling kennis uit over beleid voor logistiek en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Belangrijk onderwerp voor de Themagroep Stadslogistiek is de verduurzaming van het vervoer en de manier waarop gemeenten kunnen bijdragen aan de totstandkoming van zero emissie stadslogistiek.

Doe mee!

Informatie over het GNMI
Alles over een proefaansluiting bij het GNMI
Stel je vraag via het contactformulier

mei
6
vr
2022
IVO
mei 6 @ 09:30 – 13:00

Agenda 6 mei 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

IVO

Het IVO is het landelijk overleg voor coördinatoren strategisch beleidsadviseurs mobiliteit van gemeenten. Gemeenten wisselen onderling kennis uit over mobiliteitsvraagstukken en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Denk aan zero-emissievervoer, deelmobiliteit en de verhouding tussen bereikbaarheid en de leefomgeving. Bij het overleg sluiten ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan.

GNMI-Netwerk

mei
9
ma
2022
Themagroep Taxi
mei 9 @ 10:00 – 12:00

Agenda 9 mei 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor een proefaansluiting op de Themagroep Taxi, of alleen aanmelden voor deze vergadering. Je kunt dit aangeven op het formulier onderaan bij opmerkingen.

Aanmelden

Themagroep Taxi

De Themagroep Taxi is het landelijk overleg voor vertegenwoordigers van gemeenten die zich bezighouden met beleid voor de straattaxi. We bespreken landelijke ontwikkelingen en gemeenten delen lokale praktijkvoorbeelden van beleid en regelgeving.

Voor wie?

De Themagroep Taxi is voor beleidsadviseurs van gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten die zich bezig houden met taxibeleid vanuit de beleidsafdeling mobiliteit of openbare orde en veiligheid en voor adviseurs die vanuit beheer en handhaving betrokken zijn bij het taxivervoer in de gemeente.

Wat doen we?

 • Bespreking van actuele ontwikkelingen in de gemeenten en op landelijk niveau. Vanwege het grote aandeel in het taxivervoer geeft de gemeente Amsterdam bij iedere vergadering een extra toelichting.
 • Afstemming van beleid tussen gemeenten en tussen gemeenten en andere overheidsinstanties. Een voorbeeld hiervan is hoe om te gaan met de uitwisseling van gegevens tussen IL&T, gemeenten en politie.
 • Schakel met de VNG voor de belangenbehartiging, CROW voor de kennisvraag

We komen eens in de twee maanden bijeen. Tussendoor wisselen we kennis uit via de digitale Themagroep Taxi op het GNMI-Netwerk.

Doe mee!

Gemeenten die al zijn aangesloten bij het GNMI kunnen zich aanmelden voor de Themagroep Taxi. Gemeenten en regio’s die nog niet zijn aangesloten bij het GNMI kunnen vrijblijvend op proefbasis meedraaien.

Informatie over het GNMI
Alles over een (proef)aansluiting bij het GNMI
Of stel je vraag via het contactformulier

mei
17
di
2022
Contactgroep Verkeersveiligheid
mei 17 @ 10:00 – 12:00

Agenda 17 mei 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Contactgroep Verkeersveiligheid

De Contactgroep Verkeersveiligheid is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs verkeersveiligheid van gemeenten. Beleidsadviseurs verkeersveiligheid van gemeenten wisselen onderling kennis uit over verkeersveiligheid en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Bij het overleg schuiven ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan. Zo kunnen we ook kijken hoe we als overheidslagen het beleid beter op elkaar kunnen afstemmen. De Contactgroep Verkeersveiligheid komt op maandelijkse basis bijeen.

Tijdens  iedere vergadering stellen we een landelijk programma of onderzoek centraal en zoomen we in op een gemeentelijke casus. De VNG vertelt over de bestuurlijke ontwikkelingen die voor gemeenten relevant zijn en het CROW is aanwezig voor de verbinding met de kennisagenda. Met het Ministerie van IenW bekijken we voorafgaand aan iedere vergadering op welke wijze het departement kan bijdragen aan de vergadering van de Contactgroep Verkeersveiligheid. Ook SWOV en RDW geven regelmatig updates en VVN, ANWB en VeiligheidNL reflecteren als vaste partners van de Contactgroep Verkeersveiligheid op de punten die worden besproken.

Onderwerpen die regelmatig terugkeren op de agenda van de GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid:

 • Strategisch Plan Verkeersveiligheid
 • 30km/u als uitgangspunt
 • Fietsstraten en schoolstraten
 • Handhaving door politie en boa’s
 • Beleving van verkeersveiligheid en betrokkenheid van inwoners en maatschappelijke partners

GNMI-Netwerk

Informatie over het GNMI
Alles over een (proef)aansluiting bij het GNMI.
Of stel je vraag via het contactformulier

 

 

 

mei
18
wo
2022
Themagroep Deelmobiliteit
mei 18 @ 15:00 – 17:00

Agenda 18 mei 2022

 • Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit
 • Voorbeeldbepalingen en gezamenlijke accreditatie deelmobiliteit

Agenda op het GNMI-Netwerk

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor een proefaansluiting op de Themagroep Deelmobiliteit, of alleen aanmelden voor deze vergadering. Je kunt dit aangeven op het formulier onderaan bij opmerkingen.

Aanmelden

GNMI Themagroep Deelmobiliteit

Gemeenten bespreken in de Themagroep Deelmobiliteit praktijkvoorbeelden, vragen van inwoners en de samenwerking en afspraken met de aanbieders van  deelmobiliteit. De Themagroep Deelmobiliteit is tevens het platform voor beleidsafstemming met andere overheden voeren we het gesprek tussen gemeenten en landelijke stakeholders over problematiek en oplossingsmogelijkheden.

Voor wie?

De Themagroep Deelmobiliteit is voor beleidsadviseurs van gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten die zich bezig houden met deelmobiliteit. Zowel voor bestuurskundigen, verkeerskundigen als planologen, maar nadrukkelijk ook voor de collega’s die vanuit andere disciplines betrokken zijn bij deelmobiliteit, zoals duurzaamheid, innovatie, databeheer of leefbaarheid.

Wat doen we?

 • Geofencing, parkeren en overlast, laadvoorzieningen, data & mobiliteit, regelgeving en accreditatie.
 • Aandacht voor de verkeerskundige, ruimtelijke, sociale en digitale aspecten, maar nadrukkelijk ook voor de inbedding in gemeentelijk beleid en het besluitvormingsproces.
 • Schakel met de VNG voor de belangenbehartiging, CROW voor de kennisvraag

We komen eens in de twee maanden bijeen. Tussendoor wisselen we kennis uit via de digitale Themagroep Deelmobiliteit op het GNMI-Netwerk.

Doe mee!

Gemeenten die al zijn aangesloten bij het GNMI kunnen zich aanmelden voor de Themagroep Deelmobiliteit. Gemeenten en regio’s die nog niet zijn aangesloten bij het GNMI kunnen vrijblijvend op proefbasis meedraaien.

Aanmelden voor de GNMI Themagroep Deelmobiliteit: https://gnmi.nl/aanmelden-gnmi-netwerk/. We sturen je dan de uitnodiging voor het digitale netwerk en de vergaderingen toe. Gebruik het formulier ook als je (alleen) een vraag hebt over de themagroep of het GNMI.

mei
19
do
2022
Contactgroep OV – Inloopuurtje
mei 19 @ 10:30 – 11:30

Agenda 19 mei 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Contactgroep OV

De Contactgroep OV is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs openbaar vervoer van gemeenten. We wisselen onderling kennis uit over de zaken rondom het openbaar vervoer waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Bij het overleg sluiten ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan.

GNMI-Netwerk

GNMI

Informatie over het GNMI
Alles over een (proef)aansluiting bij het GNMI
Of stel je vraag via het contactformulier

jun
2
do
2022
Platform Regionale Mobiliteit
jun 2 @ 15:00 – 17:00

Agenda 2 juni 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Aanmelden

Aanmelden voor het Platform Regionale Mobiliteit. Wil je alleen deze vergadering komen? Zet dit dan bij de opmerkingen.

Aanmelden

Platform voor regionale mobiliteit

Het Platform Regionale Mobiliteit is een initiatief van GNMI en regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten. We zijn in 2021 gestart met de regio’s RMO Noord-Limburg, Regio Arnhem-Nijmegen en Regio Holland-Rijnland. Ondertussen doen ook andere regio’s op proefbasis mee.

Het platform is voor coördinatoren, (strategisch) adviseurs mobiliteitsbeleid van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten. Centraal staan onderlinge kennisuitwisseling, dialoog met Rijksoverheid en landelijke stakeholders over knelpunten in beleid. De VNG sluit aan voor de belangenbehartiging en het CROW voor de kennisvraag.

De vergaderingen en het digitale netwerk zorgen ervoor dat je je collega’s in het land snel kunt vinden. Het platform wordt via het GNMI-Netwerk verbonden met het landelijke strategisch mobiliteitsoverleg van gemeenten (IVO), de Contactgroepen voor openbaar, verkeersveiligheid en parkeren en de themagroepen voor stadslogistiek en deelmobiliteit.

Bekijk de terugblik op de eerste themabijeenkomst met vertegenwoordigers van regionale samenwerkingsverbanden om een beeld te krijgen van wat we gaan doen met het platform. Een samenvatting en uitgewerkt plan is verkrijgbaar op aanvraag via bovenstaand formulier.

Vertegenwoordig je een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten en houd je je bezig met mobiliteitsbeleid? Je kunt eerst op geheel vrijblijvende basis aansluiten om vervolgens te bepalen of je regio structureel aansluit.

Aanmelden GNMI-Netwerk

Aanmelden voor andere groepen op het GNMI-Netwerk:

 

jun
14
di
2022
Contactgroep Verkeersveiligheid
jun 14 @ 10:00 – 12:00

Agenda 14 juni 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Contactgroep Verkeersveiligheid

De Contactgroep Verkeersveiligheid is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs verkeersveiligheid van gemeenten. Beleidsadviseurs verkeersveiligheid van gemeenten wisselen onderling kennis uit over verkeersveiligheid en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Bij het overleg schuiven ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan. Zo kunnen we ook kijken hoe we als overheidslagen het beleid beter op elkaar kunnen afstemmen. De Contactgroep Verkeersveiligheid komt op maandelijkse basis bijeen.

Tijdens  iedere vergadering stellen we een landelijk programma of onderzoek centraal en zoomen we in op een gemeentelijke casus. De VNG vertelt over de bestuurlijke ontwikkelingen die voor gemeenten relevant zijn en het CROW is aanwezig voor de verbinding met de kennisagenda. Met het Ministerie van IenW bekijken we voorafgaand aan iedere vergadering op welke wijze het departement kan bijdragen aan de vergadering van de Contactgroep Verkeersveiligheid. Ook SWOV en RDW geven regelmatig updates en VVN, ANWB en VeiligheidNL reflecteren als vaste partners van de Contactgroep Verkeersveiligheid op de punten die worden besproken.

Onderwerpen die regelmatig terugkeren op de agenda van de GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid:

 • Strategisch Plan Verkeersveiligheid
 • 30km/u als uitgangspunt
 • Fietsstraten en schoolstraten
 • Handhaving door politie en boa’s
 • Beleving van verkeersveiligheid en betrokkenheid van inwoners en maatschappelijke partners

GNMI-Netwerk

Informatie over het GNMI
Alles over een (proef)aansluiting bij het GNMI.
Of stel je vraag via het contactformulier

 

 

 

jun
16
do
2022
Contactgroep Parkeren
jun 16 @ 10:30 – 12:30

Agenda 16 juni 2022

Agenda op GNMI-Netwerk

Contactgroep Parkeren

De Contactgroep Parkeren is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs van gemeenten die zich bezighouden met parkeerbeleid. We wisselen onderling kennis uit over de zaken rondom parkeren en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Bij het overleg sluiten ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan.

GNMI-Netwerk

jun
21
di
2022
Themagroep Stadslogistiek
jun 21 @ 13:30 – 15:00

Agenda 21 juni 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

 

Themagroep Stadslogistiek

De Themagroep Stadslogistiek is het landelijk overleg voor vertegenwoordigers van gemeenten die zich bezig houden met beleid voor het vervoer van goederen in de gemeente. Denk aan de bevoorrading van winkels, pakketdiensten en bouwverkeer. Gemeenten wisselen onderling kennis uit over beleid voor logistiek en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Belangrijk onderwerp voor de Themagroep Stadslogistiek is de verduurzaming van het vervoer en de manier waarop gemeenten kunnen bijdragen aan de totstandkoming van zero emissie stadslogistiek.

Doe mee!

Informatie over het GNMI
Alles over een proefaansluiting bij het GNMI
Stel je vraag via het contactformulier

jun
23
do
2022
Contactgroep OV
jun 23 @ 10:30 – 12:00

Agenda 23 juni 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Contactgroep OV

De Contactgroep OV is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs openbaar vervoer van gemeenten. We wisselen onderling kennis uit over de zaken rondom het openbaar vervoer waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Bij het overleg sluiten ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan.

GNMI-Netwerk

GNMI

Informatie over het GNMI
Alles over een (proef)aansluiting bij het GNMI
Of stel je vraag via het contactformulier

sep
13
di
2022
Contactgroep Verkeersveiligheid
sep 13 @ 10:00 – 12:00

Agenda 13 september 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Contactgroep Verkeersveiligheid

De Contactgroep Verkeersveiligheid is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs verkeersveiligheid van gemeenten. Beleidsadviseurs verkeersveiligheid van gemeenten wisselen onderling kennis uit over verkeersveiligheid en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Bij het overleg schuiven ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan. Zo kunnen we ook kijken hoe we als overheidslagen het beleid beter op elkaar kunnen afstemmen. De Contactgroep Verkeersveiligheid komt op maandelijkse basis bijeen.

Tijdens  iedere vergadering stellen we een landelijk programma of onderzoek centraal en zoomen we in op een gemeentelijke casus. De VNG vertelt over de bestuurlijke ontwikkelingen die voor gemeenten relevant zijn en het CROW is aanwezig voor de verbinding met de kennisagenda. Met het Ministerie van IenW bekijken we voorafgaand aan iedere vergadering op welke wijze het departement kan bijdragen aan de vergadering van de Contactgroep Verkeersveiligheid. Ook SWOV en RDW geven regelmatig updates en VVN, ANWB en VeiligheidNL reflecteren als vaste partners van de Contactgroep Verkeersveiligheid op de punten die worden besproken.

Onderwerpen die regelmatig terugkeren op de agenda van de GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid:

 • Strategisch Plan Verkeersveiligheid
 • 30km/u als uitgangspunt
 • Fietsstraten en schoolstraten
 • Handhaving door politie en boa’s
 • Beleving van verkeersveiligheid en betrokkenheid van inwoners en maatschappelijke partners

GNMI-Netwerk

Informatie over het GNMI
Alles over een (proef)aansluiting bij het GNMI.
Of stel je vraag via het contactformulier

 

 

 

sep
14
wo
2022
Themagroep Deelmobiliteit
sep 14 @ 15:00 – 17:00

Agenda 14 september 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor een proefaansluiting op de Themagroep Deelmobiliteit, of alleen aanmelden voor deze vergadering. Je kunt dit aangeven op het formulier onderaan bij opmerkingen.

Aanmelden

GNMI Themagroep Deelmobiliteit

Gemeenten bespreken in de Themagroep Deelmobiliteit praktijkvoorbeelden, vragen van inwoners en de samenwerking en afspraken met de aanbieders van  deelmobiliteit. De Themagroep Deelmobiliteit is tevens het platform voor beleidsafstemming met andere overheden voeren we het gesprek tussen gemeenten en landelijke stakeholders over problematiek en oplossingsmogelijkheden.

Voor wie?

De Themagroep Deelmobiliteit is voor beleidsadviseurs van gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten die zich bezig houden met deelmobiliteit. Zowel voor bestuurskundigen, verkeerskundigen als planologen, maar nadrukkelijk ook voor de collega’s die vanuit andere disciplines betrokken zijn bij deelmobiliteit, zoals duurzaamheid, innovatie, databeheer of leefbaarheid.

Wat doen we?

 • Geofencing, parkeren en overlast, laadvoorzieningen, data & mobiliteit, regelgeving en accreditatie.
 • Aandacht voor de verkeerskundige, ruimtelijke, sociale en digitale aspecten, maar nadrukkelijk ook voor de inbedding in gemeentelijk beleid en het besluitvormingsproces.
 • Schakel met de VNG voor de belangenbehartiging, CROW voor de kennisvraag

We komen eens in de twee maanden bijeen. Tussendoor wisselen we kennis uit via de digitale Themagroep Deelmobiliteit op het GNMI-Netwerk.

Doe mee!

Gemeenten die al zijn aangesloten bij het GNMI kunnen zich aanmelden voor de Themagroep Deelmobiliteit. Gemeenten en regio’s die nog niet zijn aangesloten bij het GNMI kunnen vrijblijvend op proefbasis meedraaien.

Aanmelden voor de GNMI Themagroep Deelmobiliteit: https://gnmi.nl/aanmelden-gnmi-netwerk/. We sturen je dan de uitnodiging voor het digitale netwerk en de vergaderingen toe. Gebruik het formulier ook als je (alleen) een vraag hebt over de themagroep of het GNMI.

sep
16
vr
2022
IVO
sep 16 @ 09:30 – 13:00

Agenda 16 september 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

IVO

Het IVO is het landelijk overleg voor coördinatoren strategisch beleidsadviseurs mobiliteit van gemeenten. Gemeenten wisselen onderling kennis uit over mobiliteitsvraagstukken en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Denk aan zero-emissievervoer, deelmobiliteit en de verhouding tussen bereikbaarheid en de leefomgeving. Bij het overleg sluiten ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan.

GNMI-Netwerk

sep
19
ma
2022
Themagroep Taxi
sep 19 @ 10:00 – 12:00

Agenda 19 september 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor een proefaansluiting op de Themagroep Taxi, of alleen aanmelden voor deze vergadering. Je kunt dit aangeven op het formulier onderaan bij opmerkingen.

Aanmelden

Themagroep Taxi

De Themagroep Taxi is het landelijk overleg voor vertegenwoordigers van gemeenten die zich bezighouden met beleid voor de straattaxi. We bespreken landelijke ontwikkelingen en gemeenten delen lokale praktijkvoorbeelden van beleid en regelgeving.

Voor wie?

De Themagroep Taxi is voor beleidsadviseurs van gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten die zich bezig houden met taxibeleid vanuit de beleidsafdeling mobiliteit of openbare orde en veiligheid en voor adviseurs die vanuit beheer en handhaving betrokken zijn bij het taxivervoer in de gemeente.

Wat doen we?

 • Bespreking van actuele ontwikkelingen in de gemeenten en op landelijk niveau. Vanwege het grote aandeel in het taxivervoer geeft de gemeente Amsterdam bij iedere vergadering een extra toelichting.
 • Afstemming van beleid tussen gemeenten en tussen gemeenten en andere overheidsinstanties. Een voorbeeld hiervan is hoe om te gaan met de uitwisseling van gegevens tussen IL&T, gemeenten en politie.
 • Schakel met de VNG voor de belangenbehartiging, CROW voor de kennisvraag

We komen eens in de twee maanden bijeen. Tussendoor wisselen we kennis uit via de digitale Themagroep Taxi op het GNMI-Netwerk.

Doe mee!

Gemeenten die al zijn aangesloten bij het GNMI kunnen zich aanmelden voor de Themagroep Taxi. Gemeenten en regio’s die nog niet zijn aangesloten bij het GNMI kunnen vrijblijvend op proefbasis meedraaien.

Informatie over het GNMI
Alles over een (proef)aansluiting bij het GNMI
Of stel je vraag via het contactformulier

sep
22
do
2022
Contactgroep OV
sep 22 @ 10:30 – 12:00

Agenda 22 september 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Contactgroep OV

De Contactgroep OV is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs openbaar vervoer van gemeenten. We wisselen onderling kennis uit over de zaken rondom het openbaar vervoer waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Bij het overleg sluiten ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan.

GNMI-Netwerk

GNMI

Informatie over het GNMI
Alles over een (proef)aansluiting bij het GNMI
Of stel je vraag via het contactformulier

sep
29
do
2022
Platform Regionale Mobiliteit
sep 29 @ 15:00 – 17:00

Agenda 29 september 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Aanmelden

Aanmelden voor het Platform Regionale Mobiliteit. Wil je alleen deze vergadering komen? Zet dit dan bij de opmerkingen.

Aanmelden

Platform voor regionale mobiliteit

Het Platform Regionale Mobiliteit is een initiatief van GNMI en regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten. We zijn in 2021 gestart met de regio’s RMO Noord-Limburg, Regio Arnhem-Nijmegen en Regio Holland-Rijnland. Ondertussen doen ook andere regio’s op proefbasis mee.

Het platform is voor coördinatoren, (strategisch) adviseurs mobiliteitsbeleid van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten. Centraal staan onderlinge kennisuitwisseling, dialoog met Rijksoverheid en landelijke stakeholders over knelpunten in beleid. De VNG sluit aan voor de belangenbehartiging en het CROW voor de kennisvraag.

De vergaderingen en het digitale netwerk zorgen ervoor dat je je collega’s in het land snel kunt vinden. Het platform wordt via het GNMI-Netwerk verbonden met het landelijke strategisch mobiliteitsoverleg van gemeenten (IVO), de Contactgroepen voor openbaar, verkeersveiligheid en parkeren en de themagroepen voor stadslogistiek en deelmobiliteit.

Bekijk de terugblik op de eerste themabijeenkomst met vertegenwoordigers van regionale samenwerkingsverbanden om een beeld te krijgen van wat we gaan doen met het platform. Een samenvatting en uitgewerkt plan is verkrijgbaar op aanvraag via bovenstaand formulier.

Vertegenwoordig je een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten en houd je je bezig met mobiliteitsbeleid? Je kunt eerst op geheel vrijblijvende basis aansluiten om vervolgens te bepalen of je regio structureel aansluit.

Aanmelden GNMI-Netwerk

Aanmelden voor andere groepen op het GNMI-Netwerk:

 

okt
4
di
2022
Themagroep Stadslogistiek
okt 4 @ 13:30 – 15:00

Agenda 4 oktober 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

 

Themagroep Stadslogistiek

De Themagroep Stadslogistiek is het landelijk overleg voor vertegenwoordigers van gemeenten die zich bezig houden met beleid voor het vervoer van goederen in de gemeente. Denk aan de bevoorrading van winkels, pakketdiensten en bouwverkeer. Gemeenten wisselen onderling kennis uit over beleid voor logistiek en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Belangrijk onderwerp voor de Themagroep Stadslogistiek is de verduurzaming van het vervoer en de manier waarop gemeenten kunnen bijdragen aan de totstandkoming van zero emissie stadslogistiek.

Doe mee!

Informatie over het GNMI
Alles over een proefaansluiting bij het GNMI
Stel je vraag via het contactformulier

okt
6
do
2022
Contactgroep Parkeren
okt 6 @ 10:30 – 12:30

Agenda 6 oktober 2022

Agenda op GNMI-Netwerk

Contactgroep Parkeren

De Contactgroep Parkeren is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs van gemeenten die zich bezighouden met parkeerbeleid. We wisselen onderling kennis uit over de zaken rondom parkeren en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Bij het overleg sluiten ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan.

GNMI-Netwerk

okt
11
di
2022
Contactgroep Verkeersveiligheid
okt 11 @ 10:00 – 12:00

Agenda 11 oktober 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Contactgroep Verkeersveiligheid

De Contactgroep Verkeersveiligheid is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs verkeersveiligheid van gemeenten. Beleidsadviseurs verkeersveiligheid van gemeenten wisselen onderling kennis uit over verkeersveiligheid en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Bij het overleg schuiven ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan. Zo kunnen we ook kijken hoe we als overheidslagen het beleid beter op elkaar kunnen afstemmen. De Contactgroep Verkeersveiligheid komt op maandelijkse basis bijeen.

Tijdens  iedere vergadering stellen we een landelijk programma of onderzoek centraal en zoomen we in op een gemeentelijke casus. De VNG vertelt over de bestuurlijke ontwikkelingen die voor gemeenten relevant zijn en het CROW is aanwezig voor de verbinding met de kennisagenda. Met het Ministerie van IenW bekijken we voorafgaand aan iedere vergadering op welke wijze het departement kan bijdragen aan de vergadering van de Contactgroep Verkeersveiligheid. Ook SWOV en RDW geven regelmatig updates en VVN, ANWB en VeiligheidNL reflecteren als vaste partners van de Contactgroep Verkeersveiligheid op de punten die worden besproken.

Onderwerpen die regelmatig terugkeren op de agenda van de GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid:

 • Strategisch Plan Verkeersveiligheid
 • 30km/u als uitgangspunt
 • Fietsstraten en schoolstraten
 • Handhaving door politie en boa’s
 • Beleving van verkeersveiligheid en betrokkenheid van inwoners en maatschappelijke partners

GNMI-Netwerk

Informatie over het GNMI
Alles over een (proef)aansluiting bij het GNMI.
Of stel je vraag via het contactformulier

 

 

 

okt
20
do
2022
Contactgroep OV – Inloopuurtje
okt 20 @ 10:30 – 11:30

Agenda 20 oktober 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Contactgroep OV

De Contactgroep OV is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs openbaar vervoer van gemeenten. We wisselen onderling kennis uit over de zaken rondom het openbaar vervoer waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Bij het overleg sluiten ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan.

GNMI-Netwerk

GNMI

Informatie over het GNMI
Alles over een (proef)aansluiting bij het GNMI
Of stel je vraag via het contactformulier

nov
11
vr
2022
IVO
nov 11 @ 09:30 – 13:00

Agenda 11 november 2022

 • Belangenbehartiging VNG
 • Europese mobiliteitsdossiers en gemeenten
 • Verstedelijkingsopgave en mobiliteit Zwolle
 • Ontwikkelingen mobiliteitsbeleid gemeenten
 • Landelijke actualiteiten en onderzoeken

Agenda op het GNMI-Netwerk

IVO

Het IVO is het landelijk overleg voor coördinatoren strategisch beleidsadviseurs mobiliteit van gemeenten. Gemeenten wisselen onderling kennis uit over mobiliteitsvraagstukken en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Denk aan zero-emissievervoer, deelmobiliteit en de verhouding tussen bereikbaarheid en de leefomgeving. Bij het overleg sluiten ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan.

GNMI-Netwerk

nov
15
di
2022
Contactgroep Verkeersveiligheid
nov 15 @ 10:00 – 12:00

Agenda 15 november 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Contactgroep Verkeersveiligheid

De Contactgroep Verkeersveiligheid is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs verkeersveiligheid van gemeenten. Beleidsadviseurs verkeersveiligheid van gemeenten wisselen onderling kennis uit over verkeersveiligheid en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Bij het overleg schuiven ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan. Zo kunnen we ook kijken hoe we als overheidslagen het beleid beter op elkaar kunnen afstemmen. De Contactgroep Verkeersveiligheid komt op maandelijkse basis bijeen.

Tijdens  iedere vergadering stellen we een landelijk programma of onderzoek centraal en zoomen we in op een gemeentelijke casus. De VNG vertelt over de bestuurlijke ontwikkelingen die voor gemeenten relevant zijn en het CROW is aanwezig voor de verbinding met de kennisagenda. Met het Ministerie van IenW bekijken we voorafgaand aan iedere vergadering op welke wijze het departement kan bijdragen aan de vergadering van de Contactgroep Verkeersveiligheid. Ook SWOV en RDW geven regelmatig updates en VVN, ANWB en VeiligheidNL reflecteren als vaste partners van de Contactgroep Verkeersveiligheid op de punten die worden besproken.

Onderwerpen die regelmatig terugkeren op de agenda van de GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid:

 • Strategisch Plan Verkeersveiligheid
 • 30km/u als uitgangspunt
 • Fietsstraten en schoolstraten
 • Handhaving door politie en boa’s
 • Beleving van verkeersveiligheid en betrokkenheid van inwoners en maatschappelijke partners

GNMI-Netwerk

Informatie over het GNMI
Alles over een (proef)aansluiting bij het GNMI.
Of stel je vraag via het contactformulier

 

 

 

nov
16
wo
2022
Themagroep Deelmobiliteit
nov 16 @ 15:00 – 17:00

Agenda 16 november 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor een proefaansluiting op de Themagroep Deelmobiliteit, of alleen aanmelden voor deze vergadering. Je kunt dit aangeven op het formulier onderaan bij opmerkingen.

Aanmelden

GNMI Themagroep Deelmobiliteit

Gemeenten bespreken in de Themagroep Deelmobiliteit praktijkvoorbeelden, vragen van inwoners en de samenwerking en afspraken met de aanbieders van  deelmobiliteit. De Themagroep Deelmobiliteit is tevens het platform voor beleidsafstemming met andere overheden voeren we het gesprek tussen gemeenten en landelijke stakeholders over problematiek en oplossingsmogelijkheden.

Voor wie?

De Themagroep Deelmobiliteit is voor beleidsadviseurs van gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten die zich bezig houden met deelmobiliteit. Zowel voor bestuurskundigen, verkeerskundigen als planologen, maar nadrukkelijk ook voor de collega’s die vanuit andere disciplines betrokken zijn bij deelmobiliteit, zoals duurzaamheid, innovatie, databeheer of leefbaarheid.

Wat doen we?

 • Geofencing, parkeren en overlast, laadvoorzieningen, data & mobiliteit, regelgeving en accreditatie.
 • Aandacht voor de verkeerskundige, ruimtelijke, sociale en digitale aspecten, maar nadrukkelijk ook voor de inbedding in gemeentelijk beleid en het besluitvormingsproces.
 • Schakel met de VNG voor de belangenbehartiging, CROW voor de kennisvraag

We komen eens in de twee maanden bijeen. Tussendoor wisselen we kennis uit via de digitale Themagroep Deelmobiliteit op het GNMI-Netwerk.

Doe mee!

Gemeenten die al zijn aangesloten bij het GNMI kunnen zich aanmelden voor de Themagroep Deelmobiliteit. Gemeenten en regio’s die nog niet zijn aangesloten bij het GNMI kunnen vrijblijvend op proefbasis meedraaien.

Aanmelden voor de GNMI Themagroep Deelmobiliteit: https://gnmi.nl/aanmelden-gnmi-netwerk/. We sturen je dan de uitnodiging voor het digitale netwerk en de vergaderingen toe. Gebruik het formulier ook als je (alleen) een vraag hebt over de themagroep of het GNMI.

nov
17
do
2022
Contactgroep OV – Inloopuurtje
nov 17 @ 10:30 – 11:30

Agenda 17 november 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Contactgroep OV

De Contactgroep OV is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs openbaar vervoer van gemeenten. We wisselen onderling kennis uit over de zaken rondom het openbaar vervoer waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Bij het overleg sluiten ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan.

GNMI-Netwerk

GNMI

Informatie over het GNMI
Alles over een (proef)aansluiting bij het GNMI
Of stel je vraag via het contactformulier

Platform Regionale Mobiliteit
nov 17 @ 15:00 – 17:00

Agenda 17 november 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Aanmelden

Aanmelden voor het Platform Regionale Mobiliteit. Wil je alleen deze vergadering komen? Zet dit dan bij de opmerkingen.

Aanmelden

Platform voor regionale mobiliteit

Het Platform Regionale Mobiliteit is een initiatief van GNMI en regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten. We zijn in 2021 gestart met de regio’s RMO Noord-Limburg, Regio Arnhem-Nijmegen en Regio Holland-Rijnland. Ondertussen doen ook andere regio’s op proefbasis mee.

Het platform is voor coördinatoren, (strategisch) adviseurs mobiliteitsbeleid van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten. Centraal staan onderlinge kennisuitwisseling, dialoog met Rijksoverheid en landelijke stakeholders over knelpunten in beleid. De VNG sluit aan voor de belangenbehartiging en het CROW voor de kennisvraag.

De vergaderingen en het digitale netwerk zorgen ervoor dat je je collega’s in het land snel kunt vinden. Het platform wordt via het GNMI-Netwerk verbonden met het landelijke strategisch mobiliteitsoverleg van gemeenten (IVO), de Contactgroepen voor openbaar, verkeersveiligheid en parkeren en de themagroepen voor stadslogistiek en deelmobiliteit.

Bekijk de terugblik op de eerste themabijeenkomst met vertegenwoordigers van regionale samenwerkingsverbanden om een beeld te krijgen van wat we gaan doen met het platform. Een samenvatting en uitgewerkt plan is verkrijgbaar op aanvraag via bovenstaand formulier.

Vertegenwoordig je een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten en houd je je bezig met mobiliteitsbeleid? Je kunt eerst op geheel vrijblijvende basis aansluiten om vervolgens te bepalen of je regio structureel aansluit.

Aanmelden GNMI-Netwerk

Aanmelden voor andere groepen op het GNMI-Netwerk:

 

nov
21
ma
2022
Themagroep Taxi
nov 21 @ 10:00 – 12:00

Agenda 21 november 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor een proefaansluiting op de Themagroep Taxi, of alleen aanmelden voor deze vergadering. Je kunt dit aangeven op het formulier onderaan bij opmerkingen.

Aanmelden

Themagroep Taxi

De Themagroep Taxi is het landelijk overleg voor vertegenwoordigers van gemeenten die zich bezighouden met beleid voor de straattaxi. We bespreken landelijke ontwikkelingen en gemeenten delen lokale praktijkvoorbeelden van beleid en regelgeving.

Voor wie?

De Themagroep Taxi is voor beleidsadviseurs van gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten die zich bezig houden met taxibeleid vanuit de beleidsafdeling mobiliteit of openbare orde en veiligheid en voor adviseurs die vanuit beheer en handhaving betrokken zijn bij het taxivervoer in de gemeente.

Wat doen we?

 • Bespreking van actuele ontwikkelingen in de gemeenten en op landelijk niveau. Vanwege het grote aandeel in het taxivervoer geeft de gemeente Amsterdam bij iedere vergadering een extra toelichting.
 • Afstemming van beleid tussen gemeenten en tussen gemeenten en andere overheidsinstanties. Een voorbeeld hiervan is hoe om te gaan met de uitwisseling van gegevens tussen IL&T, gemeenten en politie.
 • Schakel met de VNG voor de belangenbehartiging, CROW voor de kennisvraag

We komen eens in de twee maanden bijeen. Tussendoor wisselen we kennis uit via de digitale Themagroep Taxi op het GNMI-Netwerk.

Doe mee!

Gemeenten die al zijn aangesloten bij het GNMI kunnen zich aanmelden voor de Themagroep Taxi. Gemeenten en regio’s die nog niet zijn aangesloten bij het GNMI kunnen vrijblijvend op proefbasis meedraaien.

Informatie over het GNMI
Alles over een (proef)aansluiting bij het GNMI
Of stel je vraag via het contactformulier

dec
1
do
2022
Contactgroep Parkeren
dec 1 @ 10:30 – 12:30

Agenda 1 december 2022

Agenda op GNMI-Netwerk

Contactgroep Parkeren

De Contactgroep Parkeren is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs van gemeenten die zich bezighouden met parkeerbeleid. We wisselen onderling kennis uit over de zaken rondom parkeren en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Bij het overleg sluiten ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan.

GNMI-Netwerk

dec
6
di
2022
Themagroep Stadslogistiek
dec 6 @ 13:30 – 15:00

Agenda 6 december 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

 

Themagroep Stadslogistiek

De Themagroep Stadslogistiek is het landelijk overleg voor vertegenwoordigers van gemeenten die zich bezig houden met beleid voor het vervoer van goederen in de gemeente. Denk aan de bevoorrading van winkels, pakketdiensten en bouwverkeer. Gemeenten wisselen onderling kennis uit over beleid voor logistiek en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Belangrijk onderwerp voor de Themagroep Stadslogistiek is de verduurzaming van het vervoer en de manier waarop gemeenten kunnen bijdragen aan de totstandkoming van zero emissie stadslogistiek.

Doe mee!

Informatie over het GNMI
Alles over een proefaansluiting bij het GNMI
Stel je vraag via het contactformulier

dec
13
di
2022
Contactgroep Verkeersveiligheid
dec 13 @ 10:00 – 12:00

Agenda 13 december 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Contactgroep Verkeersveiligheid

De Contactgroep Verkeersveiligheid is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs verkeersveiligheid van gemeenten. Beleidsadviseurs verkeersveiligheid van gemeenten wisselen onderling kennis uit over verkeersveiligheid en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Bij het overleg schuiven ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan. Zo kunnen we ook kijken hoe we als overheidslagen het beleid beter op elkaar kunnen afstemmen. De Contactgroep Verkeersveiligheid komt op maandelijkse basis bijeen.

Tijdens  iedere vergadering stellen we een landelijk programma of onderzoek centraal en zoomen we in op een gemeentelijke casus. De VNG vertelt over de bestuurlijke ontwikkelingen die voor gemeenten relevant zijn en het CROW is aanwezig voor de verbinding met de kennisagenda. Met het Ministerie van IenW bekijken we voorafgaand aan iedere vergadering op welke wijze het departement kan bijdragen aan de vergadering van de Contactgroep Verkeersveiligheid. Ook SWOV en RDW geven regelmatig updates en VVN, ANWB en VeiligheidNL reflecteren als vaste partners van de Contactgroep Verkeersveiligheid op de punten die worden besproken.

Onderwerpen die regelmatig terugkeren op de agenda van de GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid:

 • Strategisch Plan Verkeersveiligheid
 • 30km/u als uitgangspunt
 • Fietsstraten en schoolstraten
 • Handhaving door politie en boa’s
 • Beleving van verkeersveiligheid en betrokkenheid van inwoners en maatschappelijke partners

GNMI-Netwerk

Informatie over het GNMI
Alles over een (proef)aansluiting bij het GNMI.
Of stel je vraag via het contactformulier

 

 

 

dec
15
do
2022
Contactgroep OV
dec 15 @ 10:30 – 12:00

Agenda 15 december 2022

Agenda op het GNMI-Netwerk

Contactgroep OV

De Contactgroep OV is het landelijk overleg voor beleidsadviseurs openbaar vervoer van gemeenten. We wisselen onderling kennis uit over de zaken rondom het openbaar vervoer waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn en bespreken knelpunten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Bij het overleg sluiten ook andere overheidsorganisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan.

GNMI-Netwerk

GNMI

Informatie over het GNMI
Alles over een (proef)aansluiting bij het GNMI
Of stel je vraag via het contactformulier