Rondweg Voorhout

CO2 reduceren, auto delen en fietsparkeren: verslag Intergemeentelijk verkeersoverleg 31 januari 2020

Tijdens het Intergemeenlijk Verkeersoverleg  (IVO) van 31 januari kwamen er verschillende onderwerpen aan de orde. Het IVO was te gast bij de gemeente Voorhout en sprak over een aantal onderwerpen rondom duurzame mobiliteit.

  • Adviesbureau APPM liet zien hoe gemeenten CO2 kunnen reduceren bij de inrichting van hun wegen. In een vervolgonderzoek gaat het bureau deze CO2-reductie nader kwantificeren voor gemeenten. Dit onderzoek wordt door het GNMI uitgevoerd en maakt onderdeel uit van een breder project van de VNG dat zich richt op de reductie van CO2-uitstoot binnen de GWW-sector
  • Betty de Boer (voorzitter Green Deal Autodelen II) ging in gesprek met gemeenten over de mogelijkheden van autodelen, MaaS en deelmobiliteit. De stand van zaken rondom de green deal werd uitgewisseld. De gemeenten gaven aan dat de optiek van de Green Deal breder kan zijn dan alleen het stimuleren van het autodelen om het bezit van een 2e auto te verlagen.
  • De Uitvoeringsagenda Nul-emissie stadslogistiek kwam aan bod en de deelnemers kunnen zich vinden in de inhoud hiervan. Veel gemeenten zijn al bezig met de voorbereidingen van de besluitvorming over de invoering van nul-emissiezones. Rijk, gemeenten en sector werken aan een emissieloze stadslogistiek in 2025.
  • Tot slot is ook de stand van zaken rondom het fietsparkeren bij stations besproken. Het IVO meent dat de kosten van fiets parkeren moeten worden meegenomen in totale kosten van de verplaatsing per trein.
  • Het middagprogramma stond in het teken van de omzetting van ProRail naar een ZBO, de Tunnelalliantie van ProRail en de wijze waarop de gemeente Teylingen hiervan gebruik heeft gemaakt om een tunnel onder het spoor te realiseren voor de nieuwe randweg rond Voorhout. Het GNMI heeft bij het voorbereidingsproces van de omzetting van ProRail naar een ZBO consequent aandacht gevraagd voor het beheersen van risico’s bij projecten die in opdracht van een gemeente worden uitgevoerd.

Het volgende IVO overleg:

Vrijdag 27 maart 2020 in Almere bij de Hogeschool Windesheim

Interesse in deelname aan dit overleg? Of meer weten over de besproken onderwerpen of aankomende vergaderingen? Neem contact op met Eugéne van de Poel via Eugene.vandepoel@gnmi.nl