CO2-reductie in het verkeer door wegontwerp

Wat deden we?

We hebben onderzocht wat gemeenten kunnen doen om de uitstoot van CO2 door wegverkeer te verminderen. Zo is gekeken naar de mogelijkheden voor beleid en zijn de effecten van ontwerpmaatregelen zoals groene golven en lagere snelheden uitgerekend. APPM en Goudappel Coffeng hebben de kwalitatieve én kwantitatieve beleidsopties in kaart gebracht.

Wat levert het op?

Gemeenten hebben een concreet en actueel beeld over alle inzichten van het reduceren van de CO2-uitstoot door het wegverkeer. Ze kunnen hier rekening mee houden bij het maken van beleid en het ontwerpen van infrastructuur.

Dit onderzoekstraject werd gefinancierd door de VNG.

Download op deze pagina de onderzoeksrapporten.