Notifications
Clear all

CO2-reductie verkeer door wegontwerp

Forum bij de GNMI-rapporten over CO2-reductie van wegverkeer door wegontwerp https://gnmi.nl/?page_id=4028
CO2-reductie verkeer door wegontwerp
Berichten
Onderwerpen

Algemeen

Discussies over het onderwerp die zich niet specifiek richten op een maatregel (wel of niet beschreven in het rapport), maar over CO2-reductie van wegverkeer door wegontwerp in het algemeen. Ook voor discussies over de relatie met andere deelterreinen.

0
0

Weginrichting

Discussies over maatregelen binnen het focusgebied weginrichting.

0
0

Beleid


0
0

0
0

Nieuwe maatregel

Ruimte voor ideeën voor maatregelen die nog niet zijn beschreven in de rapporten.

0
0

Share: