Gepubliceerd op 13 mei 2020 door Femke Wouters

Contactgroep Openbaar Vervoer online op 19 mei

Op dinsdag 19 mei van 10.30 tot 12 uur is er een online bijeenkomst van de contactgroep OV (Openbaar Vervoer) via Microsoft Teams.  We beginnen met een rondje langs de gemeenten: wat maak je mee, wat valt je op en wat heb je nodig? Het is de bedoeling dat we een beeld krijgen hoe er wordt omgegaan met de coronacrisis in relatie tot gemeentelijk beleid en actuele ontwikkelingen.

Wat staat er verder op de agenda:

  • Regeling toegankelijkheid openbaar vervoer (ministerie I&W)
    Het ministerie van I&W is bezig met de evaluatie van de landelijke regeling toegankelijkheid OV. Hierin worden verplichte basisnormen voor toegankelijkheid van haltes en voertuigen opgenomen. Het GNMI is samen met DOVA en de twee Vervoersregio’s, betrokken bij het proces om de regeling te actualiseren.
    Wij hebben aandacht gevraagd voor een bredere werkingssfeer van de term

De bijeenkomst is primair voor beleidsadviseurs van gemeenten. Ook vertegenwoordigers van andere overheden en kennisinstellingen zijn welkom. Heb je interesse om deel te nemen? Meld je aan via onderstaand formulier.

Aanmeldformulier

Aanmelden CGOV 19 mei 2020