Contactgroep Openbaar Vervoer (OV) 19 mei: coronamaatregelen en toegankelijkheid

Op 19 mei kwamen de leden van de contactgroep OV digitaal bij elkaar om te praten over onder andere coronamaatregelen en toegankelijkheid OV. De afgevaardigden van gemeenten spraken over coronamaatregelen en de invloed daarvan op het gebruik van het openbaar vervoer. Er is sprake van gedragsverandering en daardoor effect op het OV-gebruik.

De Rijksoverheid maakt nieuwe regels voor toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Het GNMI is hierbij betrokken. De grote vraag is nog voor welke vervoerssoorten de regeling geldt en wat toegankelijkheid inhoudt. Een volledig dekkende regeling is niet haalbaar en aan de andere kant is het belangrijk dat toegankelijkheid verder gaat dan het aanpassen van haltes en voertuigen. Tegelijkertijd komt er geen budget beschikbaar voor extra maatregelen zodat gemeenten fysieke aanpassingen in de tijd moeten uitsmeren. Het aanpassen van haltes kost veel geld. Inzet van het beleid moet gericht zijn op aspecten zoals je weg kunnen vinden in het OV, beschikbaarheid van zitplaatsen en goede looproutes naar haltes. Gemeenten vinden het belangrijk dat een brede groep inwoners gebruik kan maken van het openbaar vervoer maar zijn ook bezorgd over de kosten en haalbaarheid van de maatregelen.

De volgende contactgroep OV is ook online op 19 september 2020.