Coronacrisis: oproep supermarkten voor tijdelijke verruiming venstertijden

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) doet een dringende oproep aan gemeenten om de tijdsbeperkingen voor het bevoorraden van supermarkten tijdelijk op te heffen. Dit helpt de voedselbranche om winkels beter te kunnen voorzien van levensmiddelen.

In een brief aan de minister-president vraagt het CBL om een pakket van maatregelen om in deze crisistijd de supermarkten beter te kunnen bevoorraden. Het opheffen van restricties voor het bevoorraden van supermarkten en winkels is één van de maatregelen.

Als de tijdsbeperkingen worden opgeheven en ook de beperkingen voor het gebruik van andere type voertuigen vervallen kunnen de supermarkten volgens het CBL beter worden bevoorraad. Het is aan alle individuele gemeenten om een besluit te nemen over het opheffen van de restricties.

Gemeenten bepalen vaak met venstertijden op welke tijdstippen vrachtwagens winkels mogen bevoorraden vanwege winkelend publiek en overlast voor omwonenden.

Aanvulling 23 maart 2020: Van Nieuwenhuizen versoepelt tijdelijk regels voor rij- en rusttijden voor bevoorrading supermarkten en apotheken