Deelmobiliteit en voorbeeldregels

De vraag naar deelmobiliteit neemt toe, bijvoorbeeld als gevolg van beleid om parkeerplaatsen te vervangen door groen of speelruimte. Ook om de woningbouwopgave te realiseren wordt, in combinatie met lagere parkeernormen, een oplossing gezocht in deelmobiliteit. Tegelijkertijd is de markt volop in ontwikkeling. Tijd voor nieuwe regels.

Het GNMI maakt in opdracht van het ministerie van I&W voorbeeldregels voor deelmobiliteit. Een aantal gemeenten heeft al regels vastgesteld en op basis daarvan worden de voorbeeldregels gemaakt. Meer specifiek: het gaat om de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in combinatie met nieuwe regels en om onderdelen binnen de parkeerverordening met nieuwe regels.

Deelmobiliteit is een hot item. Er komen nieuwe voertuigen bij en de diensten en concepten breiden uit. In de voorbeeldregels zal zo goed mogelijk ruimte worden gegeven aan de balans tussen de belangen in de openbare ruimte en de flexibiliteit die nodig is voor verdere ontwikkeling. De planning is om de regels eind 2021 op te leveren. Als je op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen, meld je aan via deze link en kies voor de onderste optie Verkenningen Deelmobiliteit.