Den Haag: succes met coöperatief autodelen

Gemeenten stimuleren op verschillende manieren het gebruik van deelauto’s. Een mooi voorbeeld van zo’n initiatief komt uit de gemeente Den Haag. Walter Dresscher is initiatiefnemer van coöperatief autodelen door buurtbewoners in de Bomenbuurt. Ernst Steigenga woont in de Bomenbuurt en is voorzitter van Bomenbuurt DEELt! Walter en Ernst gaven onlangs een presentatie in de GNMI-themagroep Deelmobiliteit.

Het burgerinitiatief startte met een pilot met twee voertuigen. Daaruit bleek dat er voldoende enthousiasme was voor deelname. Het initiatief is vervolgens geformaliseerd en uitgebreid. De coöperatie least inmiddels zes elektrische voertuigen voor haar ongeveer 45 buurtbewoners. Financieel staat de coöperatie geheel op eigen benen. De totale kosten worden verdeeld over de deelnemers. Zij betalen naar gebruik: per uur en per kilometer. Gemiddeld genomen wordt ongeveer 1500 kilometer per maand per voertuig gereden. Veruit de meeste ritten zijn lange ritten.

Het concept is flexibel wat betreft de voertuigen. Er zouden ook bakfietsen of andere deelvoertuigen kunnen worden opgenomen in het aanbod. Het concept is ook schaalbaar: inmiddels zijn er vijf corporaties verdeeld over een aantal wijken in Den Haag. Omdat de coöperatie daarnaast ook gebruik maakt van huurauto’s die tegen coöperatietarief worden ingezet, wordt de beschikbaarheid voor de deelnemers bij piekmomenten geborgd.

Het resultaat van het autodelen met buurtbewoners is dat 16 auto’s uit de wijk zijn verdwenen. Hoewel de redenen om mee te doen per deelnemer verschillen en door de tijd en door het succes veranderen, is het initiatief niet ontstaan vanwege kostenbesparing, maar uit sociaal-maatschappelijke motieven. Steeds meer mensen in de wijk zien nu het effect van het autodelen op hun omgeving. Omdat er minder parkeerplaatsen nodig zijn, kan deze ruimte anders worden ingericht: de gemeente Den Haag werkt voor twee parkeerplekken aan een andere invulling en kan deze bijvoorbeeld gebruiken voor groenvoorziening.

Een goede samenwerking met de gemeente is van essentieel belang, geven de initiatiefnemers aan. Zo blijkt de opstartperiode voor dit soort initiatieven vaak wat ingewikkeld en duurder voor de leasemaatschappij. Daarom vragen zij ook een hoge borg. Tijdelijke financiële steun in verband met de borg, zoals de gemeente Den Haag heeft gedaan, is zeer nuttig. Hierdoor konden potentiële deelnemers vrijblijvend de auto’s uitproberen en dat hielp veel deelnemers over de streep.

De gemeente Den Haag is inmiddels met een uitgebreide campagne begonnen. Zij wil graag meer van dit soort initiatieven in de stad. Diede Labots van de gemeente Den Haag licht toe: “sinds de zomer van 2021 stellen we een subsidie beschikbaar voor bewonersgroepen die gezamenlijk willen gaan autodelen. Met deze subsidie van maximaal 18.000 euro kan een groep van minimaal 20 huishoudens eerst een half jaar proberen of het gezamenlijk autodelen bevalt. Elke maand houden we een informatieavond voor een paar buurten om groepen bewoners te werven. De uitnodigingen in de buurt worden verspreid in samenwerking met buurtambassadeurs. Tijdens die bijeenkomsten informeren we bewoners over autodelen in het algemeen en specifiek over coöperatief autodelen. Aan het eind van de avond vragen we wie er interesse hebben in het autodelen met een groep buren. Het vraagt dan vaak nog een aantal bijeenkomsten om de subsidie voor een probeerperiode van een half jaar aan te vragen. Als een groep eenmaal start is het tot nu toe een blijvend succes.”