Meewerken aan een handleiding waterstofbeleid voor gemeenten?

Waterstof als drager van energie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatopgave. Gemeenten gaan een essentiële rol spelen in de vergunningverlening, planning en implementatie van waterstofvoorzieningen.  Daarom werken het GNMI, de VNG en het landelijke H2Platform aan een handleiding hierover.

In samenwerking met het GNMI en de VNG zoekt het landelijke H2Platform input daarvoor. Waterstof kan bijvoorbeeld helpen bij het Zero Emissie maken van zwaardere voertuigen, zoals rolstoelbusjes en vuilniswagens, in de gebouwde omgeving en bij opslag en transport tijdens piekleveringen van windmolens en zonneweides.

Handreiking voor gemeenten door het GNMI, de VNG en H2Platform

Om gemeenten te helpen met hun rol bij de inzet van waterstof, willen de bovengenoemde partijen een handreiking maken. We nodigen u van harte uit om hierover mee te denken in een klankbordgroep. Tijdens drie bijeenkomsten zullen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en gemeenten hun ervaringen delen. Vervolgens inventariseren we aan welke kennis behoefte is en zullen we na enkele schriftelijke rondes een handreiking opleveren.

Deelname aan online community waterstofbeleid

In voorbereiding op de handreiking kunt u vanaf dit moment al terecht op de online H2 community op het GNMI-netwerk. Medewerkers van gemeenten kunnen daar vragen stellen en berichten plaatsen die voor andere gemeenten ook relevant kunnen zijn. Medewerkers van het H2-platform hebben ook toegang tot deze omgeving en zullen waar mogelijk uw vragen beantwoorden. Dit input zal zoveel mogelijk gebruikt worden voor de drie bijeenkomsten in juni 2020.

Meer weten over waterstof en de rol die gemeenten kunnen vervullen?

Denk mee in de klankbordgroep en kom naar een van de bijeenkomsten in juni. Om gemeenten te helpen met hun rol bij de inzet van waterstof, willen het Gemeentelijk Platform Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI), het H2-platform en de VNG een handreiking maken. We nodigen u van harte uit om hierover mee te denken in een klankbordgroep.

Tijdens drie bijeenkomsten zullen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en gemeenten die al bezig zijn met waterstof hun ervaringen delen. Met alle deelnemers wordt vervolgens geïnventariseerd aan welke kennis gemeenten behoefte hebben. Na enkele schriftelijke rondes wordt de uiteindelijke handreiking opgeleverd.

Het is mogelijk om een voorkeursdatum aan te geven, vervolgens nemen we tijdig contact op om uw deelname te bevestigen. Het is ook mogelijk om mee te denken over dit onderwerp als u niet aanwezig kunt zijn op een van de bijeenkomsten.

NB vanwege de Covid-19 maatregelen zijn de eerder aangekondigde fysieke bijeenkomsten niet mogelijk; ze worden online gehouden. Elke bijeenkomst is toegankelijk voor maximaal 15 personen en duurt van 15:30 tot 17:00 uur.

Contactpersoon
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jaap Berends (jaap.berends@gnmi.nl).

Selecteer een geldig formulier