Digitalisering kan ons verder helpen

Hij is wethouder van de gemeente Apeldoorn met in zijn portefeuille onder andere mobiliteit en smartcity. ‘Een mooie combinatie om tot smart mobility oplossingen te komen’, zegt Wim Willems. Sinds dit jaar is hij lid van het dagelijks bestuur van het GNMI. Een paar vragen.

Wim Willems

Hoe ben je in contact gekomen met het GNMI?

Wim: ‘de gemeente Apeldoorn is al een groot aantal jaren lid van het GNMI. In mijn contacten met mijn buurgemeente Arnhem sprak ik met Roeland van der Zee over de vereniging. En vanuit mijn voorzitterschap van de themagroep Smartcity heb ik uitgebreid de kansen besproken van Smart Mobility met Rik van der Linden, de huidige voorzitter. Zo is het balletje gaan rollen.’

Wat zie jij als belangrijke uitdaging voor het GNMI? Waar wil je graag aandacht voor, wat wil je bereiken?

‘Gemeenten investeren veel geld in goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Ik ben van mening dat digitalisering ons verder kan helpen. Liever eerder investeren in een regel programmeren om navigatiesystemen te kunnen aansturen dan een drempel leggen. We moeten de regie op onze verkeersinfrastructuur als gemeente in de hand blijven houden en dat niet aan derden over laten die navigatiesystemen aanbieden. Daarnaast zijn er vele hulpmiddelen om de verkeersveiligheid te verhogen. Denk hierbij aan de meest gehoorde klacht de te hoge snelheid. Het Intelligent Speed Assistance systeem kan hier mogelijk een oplossing zijn,’ vertelt Wim.

Hoe zie je je rol als lid van het dagelijks bestuur van het GNMI?

Wim: ‘ik probeer vanuit de bestuurlijke rol het GNMI scherp te houden op nieuwe innovaties. Op digitale oplossingen, maar ook het borgen van regelgeving over deze oplossingen. Daarnaast heb ik natuurlijk elke verplichting die een bestuurder heeft binnen een dagelijks bestuur. En dat doe ik met plezier.’