Ervaring uit een ruraal gebied

Rens Steintjes is wethouder in de gemeente Doetinchem. Hij heeft onder andere mobiliteit in zijn portefeuille. Hij is een van de leden van het dagelijks bestuur van het GNMI.

Rens SteintjesRens: ‘het GNMI wordt bij ons in Doetinchem gewaardeerd als waardevol kennisnetwerk. Ik vond het een eer dat het bestuur mij in de zomer vroeg om hen te versterken. In de regio hebben ik ook nog een bestuurlijke rol; ik ben voorzitter van de thematafel Mobiliteit en bereikbaarheid bij Achterhoek Ambassadeurs (de triple helix samenwerking, overheid ondernemers en maatschappelijke organisaties in de regio).’

Andere invalshoek

‘Ik wil graag een steentje bijdragen bij het verder versterken van de, door ons zo gewaardeerde, kennisuitwisseling. Het is belangrijk om ook het geluid en de ervaring uit een ruraal gebied goed over het voetlicht te brengen. Dezelfde uitdagingen en oplossingsrichtingen hebben bij ons soms net even een andere invalshoek nodig. Door ook hier de verbinding te zoeken en af te stemmen komen we tot nog betere resultaten en oplossingen,’ vertelt Rens.

Sterk netwerk

Rens: ’met alle veranderingen die plaatsvinden wordt het steeds belangrijker om kennis uit te wisselen, beleid af te stemmen en met elkaar overal verbindingen te leggen (nationaal, lokaal, stad en in de regio). De ontwikkelingen rond laadinfra en tanken en de verschuiving van bezit naar gebruik (MAAS) van mobiliteit zijn een paar van die thema’s waar interessante uitdagingen liggen. En tot slot, het vergroten van het aantal leden van het GNMI is nog een mooie uitdaging. Daarbij kijk ik zeker ook naar de gemeenten om mij heen. Ik vind het een mooie ambitie om de hele regio lid te laten worden. Want, hoe meer leden, hoe groter en sterker ons netwerk!’