Flitspalenbeleid, verkeersveiligheidvergelijker en extra middelen: verslag contactgroep Verkeersveiligheid 11 februari 2020

Tijdens het overleg van de contactgroep Verkeersveiligheid op 11 februari 2020 kwamen de relatie met openbare orde, de voortgang van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en spoorwegveiligheid aan bod. 

OM flitspalenbeleid

Openbaar Ministerie vertelde over het beleid rondom de plaatsing van flitspalen. Gemeenten en stakeholders hebben vragen gesteld over de procedures en de afwegingen bij het bepalen van de locaties. Als wegbeheerders een aanvraag doen voor een flitspaal is er altijd een advies van de politie nodig. Het OM vindt het belangrijk dat de afgaat graag het besprek aan met de individuele wegbeheerders.

Verbinding verkeersveiligheid met openbare orde en veiligheid

CROW onderzoekt het verbinden van verkeersveiligheid met de portefeuille openbare orde en veiligheid. Hiervoor wordt met een aantal gemeenten gekeken naar de manier waarop dit in het bestuurlijke proces kan worden ingebed. Naast de pilotgemeenten zijn onder andere in Emmen en Utrecht stappen gezet hiervoor. CROW gaat gemeenten informeren over de mogelijkheden.

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Het ministerie van IenW gaat – in overleg met de decentrale overheden –  kijken naar een methodiek om de extra beschikbare middelen voor verkeersveiligheid zo goed mogelijk in te zetten voor  provincies, gemeenten en waterschappen. Er zijn enkele opties besproken die ook later in een brainstormsessie met de decentrale overheden aan de orde komen. Het GNMI adviseerde om goed te kijken naar hoe in het verleden is omgegaan met de besteding van de middelen voor Duurzaam Veilig.

Verkeersveiligheidsvergelijker

De SWOV ontsluit in samenwerking met de Fietsersbond en VVN verkeersveiligheidsinformatie op de website www.verkeersveiligheidsvergelijker.nl. Dit geeft inzicht in het aantal verkeersdoden in een gemeente, de kenmerken van de fietsinfrastructuur en de hoeveelheid klachten van inwoners. Het biedt een globaal overzicht, maar geen details over de precieze locatie van de ongevallen. De informatie kan door een gemeente worden gebruikt als indicator voor maatregelen in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, maar er zal vervolgonderzoek moeten plaatsvinden naar de exacte situatie.

Spoorwegveiligheid

HLT-Samen (Hillegom-Lisse-Teylingen) heeft de deelnemers aan de contactgroep meegenomen naar de spoorwegovergang in het centrum van Voorhout. Op drukke momenten kunnen hier gevaarlijke situaties ontstaan. De gemeente gaat maatregelen nemen om de veiligheid voor weggebruikers te verbeteren. De gemeenteraad zal hier naar verwachting binnenkort een besluit over nemen.

Het volgende overleg van de contactgroep Verkeersveiligheid is op:

Dinsdag 2 juni 2020 in Utrecht

Wilt u bij dit overleg aanwezig zijn stuur dan een mail naar Arthur.terweeme@gnmi.nl