Gemeente Venlo sluit aan bij VOC

De VOC heet de gemeente Venlo van harte welkom als aspirant-lid van de VOC. Tijdens de proefperiode van een halfjaar kan de gemeente vrijblijvend en kosteloos gebruik maken van de belangenbehartiging en kennisuitwisseling via het VOC-Netwerk. Tegelijkertijd kunnen de andere aangesloten gemeenten hun voordeel doen met de inbreng van de gemeente Venlo als logistieke hotspot en centrum van de regio Noord-Limburg.

Venlo telt in totaal ruim 100.000 inwoners en vervult een belangrijke functie voor de regio als het gaat om (boven)regionale voorzieningen. Tot het verzorgingsgebied behoort nadrukkelijk ook het Duitse achterland. De stad is goed bereikbaar via weg en spoor en is populair als vestigingsplaats voor logistieke bedrijven. Om deze positie te versterken moeten knooppunten van snelwegen worden aangepakt, spoorverbindingen worden verdubbeld, geëlektrificeerd en ondertunneld, railterminals worden uitgebreid en oplossingen komen voor het vrachtautoparkeren. Daarnaast zet de gemeente Venlo in op innovatieve verbeteringen voor de doorstroming van de A67 in het kader van de Smartway Zuid-Nederland.

De gemeente Venlo werkt intensief samen met zeven andere gemeenten in de regio onder de vlag van het Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) Noord-Limburg. Samen met ondernemers en andere belanghebbenden wordt in het RMO “Trendsportal” ontwikkeld. Dit is een nieuwe visie op mobiliteit waarin en zoveel mogelijk de ruimte wordt gegeven aan innovatie.

We nodigen de beleidsadviseurs van de gemeente Venlo uit om te participeren in onze gemeentelijke adviesgroepen voor parkeerbeleid, verkeersveiligheid, OV, fietsbeleid en het strategisch mobiliteitsoverleg (IVO). Aanvullend hierop kunnen we samen aan de slag met de gemeentelijke visie op de ontwikkeling van de nationale database voor infrastructuur, de aanpak van het fietsparkeren op stations en de realisatie van zero emissie doelgroepenvervoer. We gaan daarnaast met de gemeente Venlo en de andere grensgemeenten gezamenlijk optrekken om het grensoverschrijdend vervoer op de kaart te zetten. De gemeente Venlo wordt in het kader van innovatieve mobiliteitsoplossingen uitgenodigd om deel te nemen aan de gemeentelijke netwerkgroepen Mobility as a Service en Smart Cities in het VOC-Netwerk.