indian bhabhi

Welkom bij het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI)

Het GNMI is een netwerk van gemeenten die samen werken aan beter lokaal mobiliteitsbeleid. Belangrijke thema’s zijn openbaar vervoer, doelgroepenvervoer, fietsbeleid, parkeren, digitalisering, de Omgevingswet en verkeersveiligheid. Het GNMI biedt een platform voor overleg tussen gemeenten en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat alsmede landelijke organisaties. Daarnaast bevorderen wij de onderlinge kennisdeling en vertegenwoordigen wij gemeenten richting de Rijksoverheid, kenniscentra en andere belangenbehartigers.

De 30 gemeenten die sturing geven aan het GNMI staan voor sociale cohesie, duurzaamheid en innovatie. Samen vertegenwoordigen zij 3,6 miljoen inwoners. In totaal bevat ons netwerk ruim 50 gemeenten.

Gemeenten delen praktijkvoorbeelden met elkaar en adviseren elkaar via het GNMI-Netwerk over nieuwe ontwikkelingen. De VNG en de G4 Verkeer en Vervoer nemen ook deel aan ons netwerk. Daarnaast heeft het GNMI nauwe contacten met het IPO, kennisinstellingen en andere belangenbehartigers binnen het verkeers- en vervoersbeleid.

Maak kennis met onze visie, achterban en mensen.