GNMI-bijeenkomst over verkeersveiligheid op 31 oktober 2019 in Lelystad

Het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) organiseert op 31 oktober 2019 een bijeenkomst voor beleidsadviseurs van gemeenten over verkeersveiligheidsbeleid. Op de agenda van de Contactgroep Verkeersveiligheid staan onder meer het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, het Kenniscentrum Verkeersveiligheid, veiligheid rondom scholen en de registratie van landbouwverkeer. Gastgemeente Lelystad neemt de deelnemers mee in de ontwikkelingen rondom het lokale verkeersveiligheidsbeleid. Gemeenten kunnen zich nu aanmelden voor de bijeenkomst.

De Contactgroep Verkeersveiligheid vindt plaats op 31 oktober 2019 van 11:00 – 15:00 in Lelystad en bestaat uit een vergadering en middagprogramma. Tijdens de vergadering bespreken we met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de voortgang van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en geeft het CROW een toelichting op het nieuwe Kenniscentrum Verkeersveiligheid. Veilig Verkeer Nederland informeert de gemeenten over de verkeersveiligheidsprojecten rondom scholen en het SWOV geeft een presentatie over de Verkeersveiligheidsvergelijker. De gemeente Lelystad een inhoudelijk middagprogramma waarin onder meer aandacht voor het lokale verkeersveiligheidsbeleid.

De begin- en eindtijd zijn onder voorbehoud, de agenda, de locatie en de invulling van het middagprogramma worden bekend gemaakt na aanmelding. Beleidsmedewerkers van gemeenten die al zijn aangesloten bij de Contactgroep Verkeersveiligheid kunnen zich aanmelden via het GNMI-Netwerk of met onderstaand formulier. Is je gemeente (of regionaal samenwerkingsverband van gemeenten) nog niet aangesloten bij het GNMI-Netwerk? Je kunt je dan ook aanmelden met onderstaand formulier. Alle collega’s van mobiliteit en van doelgroepenvervoer van je gemeente (of regio) kunnen dan desgewenst een halfjaar lang vrijblijvend en kosteloos gebruik maken van de dienstverlening van het GNMI en de platforms van het GNMI-Netwerk.

In de Contactgroep Verkeersveiligheid wisselen gemeenten onderling kennis uit over verkeersveiligheidsbeleid en bespreken we de opgaven voor de gemeenten met landelijke belangenorganisaties (onder andere VNG en VVN), kennisinstellingen (CROW en SWOV) en de Rijksoverheid (Ministerie van IenW en RDW). De Contactgroep Verkeersveiligheid maakt onderdeel uit van het GNMI-Netwerk. Het GNMI is een vereniging van en voor gemeenten op het gebied van mobiliteitsbeleid.

Selecteer een geldig formulier