Taxi A12 Voorburg

GNMI en I&W organiseren bijeenkomst over gemeentelijk straattaxibeleid

Het GNMI en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseren op maandag 23 april een bijeenkomst voor gemeenten over het straattaxibeleid. Tijdens deze bijeenkomst wordt er geïnventariseerd welke kennisvragen er leven en is er ruimte voor de uitwisseling van ervaringen tussen gemeenten en het ministerie. De bijeenkomst wordt georganiseerd bij kennisplatform CROW-KpVV in Utrecht.

Afgelopen januari stuurde staatssecretaris Van Veldhoven een brief aan de Tweede Kamer over de ontwikkelingen binnen de de taxisector. De staatssecretaris heeft aan de Kamer toegezegd dat zij gemeenten wil bijstaan door expertise te leveren over de juridische kaders en de inzet van instrumenten om de kwaliteit van de taxisector te verbeteren. In de GNMI Contactgroep OV is het onderwerp ook diverse malen ter sprake gekomen omdat gemeenten signaleren dat er sprake is van een complex dossier met veel druk vanuit de sector en de lokale politiek. Tegelijkertijd is de beschikbare informatie over welke instrumenten gemeenten kunnen inzetten versnipperd en zoeken gemeenten naar praktijkervaringen over het gemeentelijk taxibeleid.

Tijdens de bijeenkomst wordt er daarom informatie verstrekt over de wettelijke mogelijkheden en kunnen er praktijkervaringen tussen gemeenten worden uitgewisseld. Mede op basis van de opbrengst zal het ministerie, in samenwerking met het GNMI, een praktisch toepasbare factsheet voor gemeenten maken. Deze factsheet komt later dit jaar beschikbaar. Deze bijeenkomst is kosteloos, uitsluitend voor gemeenten en er is plaats voor maximaal 25 deelnemers. Bij een hoger aantal deelnemers zullen we kijken naar het organiseren van een extra bijeenkomst.

Wat:  Informatieve bijeenkomst voor gemeenten over wettelijke kaders & uitwisseling ervaringen rondom het gemeentelijk taxibeleid

Waar:  CROW-KpVV, Jaarbeursplein 22, Utrecht

Wanneer: maandag 23 april 2018 van 10:30 tot 16:00 uur, inclusief lunch

Meer informatie: Alex Mink, alex.mink@vng.nl of 070-3738713

Inschrijven voor deze bijeenkomst

U kunt zich tot woensdag 18 april inschrijven voor deze bijeenkomst voor gemeenten. Uw gegevens worden beveiligd verstuurd en opgeslagen. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de informatievoorziening over deze bijeenkomst, tenzij u uitzonderingen aangeeft.