GNMI en VNG vragen bestuurlijke aandacht voor verkeersveiligheid

Het GNMI en de VNG hebben aan de wethouders mobiliteit de oproep gedaan om mee te werken aan de uitvoering van het Strategische Plan Verkeersveiligheid (SPV).

De laatste jaren zijn er in Nederland helaas meer verkeersdoden en -gewonden te betreuren. Naast het persoonlijk leed is er ook sprake van hoge maatschappelijke kosten: alles bij elkaar zijn er zo’n 14 miljard Euro aan uitgaven. Voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat is dit de aanleiding geweest om met decentrale overheden een extra impuls te geven aan het verkeersveiligheidsbeleid. In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) wordt ingezet op de ambitie van 0 verkeersslachtoffers. Het GNMI en de VNG hebben een oproep aan de wethouders mobiliteit verstuurd om medewerking te verlenen aan de gezamenlijke aanpak om te komen tot minder verkeersslachtoffers.

Het GNMI is in opdracht van het ministerie van I&W bezig met het ontsluiten van goede voorbeelden van verkeersveiligheidsbeleid en het aanhaken op de regionale bijeenkomsten die door de provincies en vervoersregio’s worden georganiseerd.