In veel gemeenten wordt teveel geluidsoverlast ervaren van de zgn. lawaaivoertuigen. Deze overlast kan bijvoorbeeld ontstaan door het gedrag, zoals te snel optrekken, of door aanpassingen aan het voertuig. Het gaat hierbij vooral om piekgeluiden.

Het GNMI voert het secretariaat van de werkgroep, waarin enkele grote gemeenten en diverse nationale partijen met elkaar verkennen wat de mogelijkheden zijn om tot een goede aanpak van dit probleem te komen. Deze werkgroep valt onder GNMI Verkeersveiligheid, in welk overleg met enige regelmaat terugkoppeling plaatsvindt.

Voor meer informatie zie GNMI Verkeersveiligheid.

© Copyright - GNMI