Doel

Voor het afstemmen van beleid tussen gemeenten onderlinge en andere overheidspartijen is de netwerkgroep IVO. Tijdens de bijeenkomsten gaat het over het algemene mobiliteitsbeleid en wegverkeer, maar pakken we ook onderwerpen op uit ander groepen op om deze te verbinden met de belangrijke grote thema’s als klimaat, ruimte, brede welvaart, deelmobiliteit en mobiliteitsdata. In het IVO komt dus alles samen.

Tijdens de bijeenkomsten bespreken we landelijke ontwikkelingen en wisselen we kennis over lokale actualiteiten uit. Zo krijgen we inzicht in elkaars problematiek en denken we constructief mee over oplossingen. Dat doen we ook samen met belangenorganisaties en andere partijen in de sector.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Ruimtelijke inrichting
 • Mobiliteitsvisies
 • Klimaat en mobiliteit
 • Mobiliteitsdata en bereikbaarheid
 • Wegverkeer
 • Deelmobiliteit
 • Fiets- en voetgangersbeleid
 • Financiering en wetgeving
 • Mobiliteit in de gemeentelijke organisatie

Tijdens de online bijeenkomsten worden actuele onderwerpen toegelicht door beleidsadviseurs van het Ministerie van IenW, provincies en andere overheidsorganisaties, kennisinstituten, belangenorganisaties en sectorpartijen. Daarnaast gaan we op bezoek bij verschillende gemeenten en leren we zo van elkaar over het gemeentelijk mobiliteitsbeleid en het besluitvormingsproces. We bezoeken dan locaties om te zien hoe het beleid gestalte krijgt.

Wanneer?

Drie keer per jaar is er een fysieke vergadering met werkbezoek bij één van de aangesloten gemeenten en twee keer per jaar spreken we elkaar online via Microsoft Teams. Deze bijeenkomsten zijn op vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur( online) en 10.30 tot 15.00 uur (fysiek). Deelname is altijd vrijblijvend, maar we vragen je wel om je aan te melden voor de fysieke bijeenkomsten. Voor de online vergaderingen hoeft dat niet en als je weinig tijd hebt log je alleen in tijdens het agendapunt dat jij interessant vindt.

Digitale omgeving

Op het GNMI-Netwerk helpen deelnemers van GNMI IVO elkaar met vragen over voorgenomen maatregelen of strategisch beleid. Het juridisch loket beantwoordt vragen over regelgeving en we plaatsen de agenda’s, verslagen en presentatiebestanden van de bijeenkomsten op onns netwerk. We werken ook aan beleidsdocumenten die je als voorbeeld kunt gebruiken.

Voorzitter GNMI IVO
Adriaan Walraad (gemeente Haarlemmermeer)

Secretaris
Arthur ter Weeme (GNMI)

Voor wie?

Het GNMI IVO is er primair voor teamleiders of coördinatoren mobiliteit, strategisch beleidsadviseurs mobiliteit en beleidsadviseurs van gemeenten die zich bezighouden met wegverkeer, deelmobiliteit, fietsbeleid en voetgangersbeleid. Ook collega’s van andere overheden en van kennisinstellingen zijn welkom. Wil je een keer, zonder verdere verplichtingen, meedoen? Meld je aan voor de volgende bijeenkomst. Of doe meteen vrijblijvend mee voor een proefperiode voor een halfjaar.

GNMI IVO (voor gemeenten) is de evenknie van GNMI Regionale Mobiliteit (voor regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten).

Wie doen mee?

 • Gemeente Aa en Hunze
 • Gemeente Alkmaar
 • Gemeente Almelo
 • Gemeente Almere
 • Gemeente Alphen aan den Rijn
 • Gemeente Alphen Chaam (ABG)
 • Gemeente Altena
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente Baarle-Nassau (ABG)
 • Gemeente Breda
 • Gemeente Doetinchem
 • Gemeente Dordrecht
 • Gemeente Emmen
 • Gemeente Enschede
 • Gemeente Gilze-Rijen (ABG)
 • Gemeente Goeree-Overflakkee
 • Gemeente Gooise Meren
 • Gemeente Gouda
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Heerlen
 • Gemeente Hengelo
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Lelystad
 • Gemeente Maastricht
 • Gemeente Moerdijk
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Purmerend
 • Gemeente Rijswijk
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Schiedam
 • Gemeente Sittard-Geleen
 • Gemeente Stichtse Vecht
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Urk
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Veere
 • Gemeente Venlo
 • Gemeente Vijfheerenlanden
 • Gemeente Westerwolde
 • Gemeente Zaanstad
 • Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 • Metropoolregio Eindhoven
 • Regio Achterhoek
 • Regio Food Valley
 • Regio Gooi- en Vechtstreek
 • Regio Groningen-Assen
 • Regio Rivierenland
 • RMO Noord-Limburg / Trendsportal
 • Zuid-Limburg Bereikbaar
 • G4
 • VNG
 • Kenniscentrum Europa Decentraal
 • SHPV
 • Ministerie van IenW
 • Rijkswaterstaat
 • RDW
 • Hogeschool Windesheim Flevoland
 • CROW