Het doel van dit platform is een bijdrage leveren aan de verbinding tussen de ontwikkelngen binnen de wetenschap en het beleid bij gemeenten. In afwijking tot de andere GNMI netwerkgroepen, worden er geen periodieke bijeenkomsten voor dit doel georganiseerd. Wel geven we zoveel mogelijk ruimte aan onderzoekers om hun resultaten te presenteren aan gemeenten bij de relevante GNMI netwerkgroepen. We trachten gemeenten te koppelen aan lopend onderzoek en andersom onderzoeksvragen van gemeenten te koppelen aan onderzoeksinstellingen. Voorts organiseren we jaarlijks enkele miniseminars, waarin bestuurders in gesprek kunnen gaan met met een hoogleraar over een actueel onderwerp. Tot slot staan we open voor iedere suggestie om de doelstelling van dit platform te realiseren.

Voor vragen hierover mail gnmi@gnmi.nl.

© Copyright - GNMI