GNMI ondertekent Green deal autodelen II

Tijdens de Innovatie Expo 2018 heeft GNMI-bestuurder Rik van der Linden de Green deal Autodelen II ondertekend. Door de deelname aan de Green deal wil het GNMI bijdragen aan het bevorderen van het deelautogebruik, door te participeren in de kennisdeling en het uitwerken van inhoudelijke vraagstukken.

De Green deal richt zich op 100.000 deelvoertuigen in 2021. Daarnaast wil de Green deal het aantal gebruikers vergroten tot 700.000. Daardoor wordt er bijgedragen aan de verbetering van de lokale bereikbaarheid en het bieden van vervoersmogelijkheden aan een brede groep inwoners. Vanuit deze optiek heeft het GNMI zich bij de Green deal aangesloten. Bij de Green deal autodelen II zijn momenteel 36 organisaties en overheden aangesloten.

Het GNMI zal aandacht besteden aan de voortgang van deze Green deal binnen de contactgroep parkeren en participeren in de werkgroep gemeenten van deze deal. Daarbij wordt de verbinding gezocht met de bredere opgaven om te zorgen voor sociale en duurzame bereikbaarheid van gemeenten, waaraan een groter deelautogebruik een goede bijdrage kan leveren.