Doel

Landelijke ontwikkelingen en lokale actualiteiten bespreken we in de netwerkgroep GNMI OV. Deze groep is er voor beleidsafstemming tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en andere overheidspartijen. Zo krijgen we inzicht in elkaars problematiek en denken we constructief mee over oplossingen. Dat doen we ook samen met belangenorganisaties en andere partijen in de sector.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Haltes
 • Deelmobiliteit
 • GOW30
 • OV en Doelgroepenvervoer
 • Stationsgebied
 • Busstation
 • Busbanen
 • Rol gemeenten in OV
 • OV-data
 • Brede welvaart

De onderwerpen worden toegelicht door beleidsadviseurs van het ministerie van IenW en andere overheidsorganisaties, kennisinstituten, belangenorganisaties en sectorpartijen. Er zijn presentaties van gemeentelijk beleid en voorbeelden van projecten op het gebied van OV. We bespreken actualiteiten in de gemeenten en aangesloten organisaties.

Wanneer?

Eens in de twee maanden via Microsoft Teams op donderdag tussen 10.30 en 12.00 uur. Daarnaast is er eens in de twee maanden een informeel inloopuurtje, waarin we, zonder agenda, in gesprek gaan. Ook dit gaat via Microsoft Teams op donderdag tussen 10.30 en 11.30 uur. Deelname is vrijblijvend. Je hoeft je niet aan te melden en als je weinig tijd hebt log je alleen in tijdens het agendapunt dat jij interessant vindt. 

Kalender GNMI OV

Digitale omgeving

Op het GNMI-Netwerk helpen deelnemers van de netwerkgroep GNMI OV elkaar met vragen over voorgenomen maatregelen of strategisch beleid. Het juridisch loket beantwoordt vragen over regelgeving en we plaatsen de agenda’s, verslagen en presentatiebestanden van de bijeenkomsten op het netwerk. We werken ook aan beleidsdocumenten die je als voorbeeld kunt gebruiken.

Voorzitter
Astrid van den Aker (Gemeente Amersfoort)

Secretaris
Jaap Berends (GNMI)

Voor wie?

Primair voor beleidsadviseurs van gemeenten, die zich bezighouden met OV. Ook collega’s van andere overheden en van kennisinstellingen zijn welkom. Wil je een keer zonder verdere verplichtingen meedoen? Meld je aan voor de volgende bijeenkomst. Of doe meteen vrijblijvend mee voor een proefperiode voor een halfjaar.

Wie doen mee?

 • Gemeente Aa en Hunze
 • Gemeente Alkmaar
 • Gemeente Almelo
 • Gemeente Almere
 • Gemeente Alphen aan den Rijn
 • Gemeente Altena
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente Barneveld
 • Gemeente Breda
 • Gemeente Deventer
 • Gemeente Doetinchem
 • Gemeente Dordrecht
 • Gemeente Ede
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Enschede
 • Gemeente Goeree-Overvlakkee
 • Gemeente Gooise Meren
 • Gemeente Gouda
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Haarlem
 • Gemeente Haarlemmermeer
 • Gemeente Hengelo
 • Gemeente Hilversum
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Lelystad
 • Gemeente Maastricht
 • Gemeente Midden-Delfland
 • Gemeente Moerdijk
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Schiedam
 • Gemeente Urk
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Veere
 • Gemeente Venlo
 • Gemeente Vijfheerenlanden
 • Gemeente Westerwolde
 • Gemeente Wijk bij Duurstede
 • Regio Midden-Holland
 • Regio Rivierenland
 • RDW
 • Kenniscentrum Europa Decentraal (KED)
 • Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
 • DOVA
 • CROW-KpVV
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat