Gepubliceerd op 28 oktober 2019 door Arthur ter Weeme

Uitnodiging regionale expertlunches: hoe ontwerpen we verkeerskundig de meest CO2-gunstige gemeentelijke weg?

De VNG en het GNMI nodigen u uit om mee te denken over CO2-gunstige ontwerpen voor gemeentelijk wegverkeer. Welke verkeerskundige maatregelen helpen bij het versnellen van CO2-reductie? Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende maatregelen. Waar moet aan gedacht worden bij het toepassen van een maatregel en wat zijn de afwegingen om tot een gedegen afweging te komen. Tijdens drie regionale expertlunches delen we goede voorbeelden met elkaar en bespreken we samen met u de knelpunten en kansen voor CO2-reductie.

 

VNG-programma versnelling CO2-reductie

Deze regionale expertlunches maken onderdeel uit van een verkenning die onderzoeksbureau APPM uitvoert in opdracht van het GNMI. De VNG gebruikt het rapport met bevindingen voor het programma CO2-beprijzing waarmee zij gemeenten ondersteunt in het versnellen van CO2-reductie. Dit onderzoek naar verkeerskundige maatregelen is één van de onderdelen daarvan.

Voor wie?

De expertlunches zijn primair bedoeld voor beleidsambtenaren van gemeenten, maar staan ook open voor vertegenwoordigers van andere wegbeheerders en experts die opdrachten uitvoeren voor wegbeheerders. Experts delen hun kennis onder begeleiding van APPM, wij regelen een lekkere lunch en de mogelijkheid tot netwerken met collega-wegbeheerders.

Wanneer en waar?  

Dinsdag 12 november van 12:00 – 14:00 uur in Zwolle;
Dinsdag 19 november van 12:00 – 14:00 uur in Den Haag;
Donderdag 21 november van 12:00 – 14:00 uur in Eindhoven.

De locaties worden na aanmelden bekend gemaakt.

Aanmelden

Om aan te melden vul het formulier in op de speciale bijeenkomstenpagina voor de sessie in Zwolle, Den Haag of Eindhoven.