Doel

In de netwerkgroep Regionale Mobiliteit gaat over strategisch mobiliteitsbeleid, interbestuurlijke verhoudingen, de organisatie van en samenwerking binnen de regio en de belangrijkste punten uit de thematische groepen. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we landelijke ontwikkelingen en wisselen we kennis over regionale actualiteiten uit. Zo krijgen we inzicht in elkaars problematiek en denken we constructief mee over oplossingen. Dat doen we ook samen met belangenorganisaties en andere partijen in de sector.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Organisatie, beleid en uitvoering in de regio
 • Mobiliteitsvisies
 • Regionale Mobiliteitsplannen
 • Bereikbaarheid centrumstad en kleine kernen
 • Interbestuurlijke verhoudingen en de rol van de regio
 • Stedelijk versus landelijk gebied
 • Financiering en wetgeving
 • Openbaar vervoer, verkeersveiligheid en andere mobiliteitsthema’s bekeken vanuit de rol van de regio

De onderwerpen worden tijdens de online bijeenkomsten toegelicht door beleidsadviseurs van het ministerie van IenW, provincies en andere overheidsorganisaties, kennisinstituten, belangenorganisaties en sectorpartijen. We bespreken actualiteiten in de regionale samenwerkingsverbanden en aangesloten organisaties en kennisproducten van CROW.

Wanneer?

Eens in de twee maanden online via Microsoft Teams, op donderdag van 13:00 tot 15:00 uur. Deelname is altijd vrijblijvend. Je hoeft je niet aan te melden en als je weinig tijd hebt log je alleen in tijdens het agendapunt dat jij interessant vindt.

Kalender GNMI Regionale Mobiliteit

Digitale omgeving

Op het GNMI-Netwerk helpen deelnemers van GNMI Regionale mobiliteit elkaar met vragen over voorgenomen maatregelen of strategisch beleid. Het juridisch loket beantwoordt vragen over regelgeving en we plaatsen de agenda’s, verslagen en presentatiebestanden van de bijeenkomsten op het netwerk. We werken ook aan beleidsdocumenten die je als voorbeeld kunt gebruiken.

Voorzitter
Johan Leferink (Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen)

Secretaris
Arthur ter Weeme (GNMI)

Voor wie?

Primair voor de coördinator mobiliteit, strategisch beleidsadviseur mobiliteit en beleidsadviseurs van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten. Ook collega’s van andere overheden en van kennisinstellingen zijn welkom. Wil je een keer zonder verdere verplichtingen meedoen? Meld je aan voor de volgende bijeenkomst. Of doe meteen vrijblijvend mee voor een proefperiode voor een halfjaar.

GNMI Regionale Mobiliteit (voor regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten) is de evenknie van GNMI IVO (gericht op gemeenten, maar ook toegankelijk voor de regio’s).

Wie doen mee?

 • Gemeente Aa en Hunze
 • Gemeente Almere
 • Gemeente Alphen-Chaam (ABG-gemeenten)
 • Gemeente Altena
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Baarle-Nassau (ABG-gemeenten)
 • Gemeente Enschede
 • Gemeente Gilze en Rijen (ABG-gemeenten)
 • Gemeente Goeree-Overvlakkee
 • Gemeente Gooise Meren
 • Gemeente Gouda
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Heerlen
 • Gemeente Lelystad
 • Gemeente Maastricht
 • Gemeente Midden-Delfland
 • Gemeente Moerdijk
 • Gemeente Ouder-Amstel
 • Gemeente Rijswijk
 • Gemeente Schiedam
 • Gemeente Urk
 • Gemeente Veere
 • Gemeente Vijfheerenlanden
 • Gemeente Westerwolde
 • RMO Sittard-Geleen
 • Metropoolregio Eindhoven
 • Regio Achterhoek
 • Regio Food Valley
 • Regio Gooi- en Vechtstreek
 • Regio Groningen-Assen
 • Regio Noord-Limburg/Trendsportal
 • Regio Rivierenland
 • Zuid-Limburg Bereikbaar
 • CROW-KpVV
 • Kenniscentrum Europa Decentraal (KED)
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • RDW
 • Rijkswaterstaat
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)