Doel

In de netwerkgroep Stadslogistiek hebben we het onder andere over pakketbezorging, hubs en zero emissiezones. Er is ruimte voor beleidsafstemming tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en andere overheidspartijen. Tijdens de (online) bijeenkomsten bespreken we landelijke ontwikkelingen en wisselen we kennis over lokale actualiteiten uit. Zo krijgen we inzicht in elkaars problematiek en denken we constructief mee over oplossingen. Dat doen we ook samen met belangenorganisaties en andere partijen in de sector.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Zero Emissiezones
 • Communicatie met ondernemers
 • Logistieke hubs
 • Pakketbezorging, bouwlogistiek, toelevering binnenstad
 • Venstertijden
 • Ruimtelijke inrichting en logistieke voorzieningen
 • Routering logistieke stromen
 • Goederenvervoer over water

De onderwerpen worden toegelicht door beleidsadviseurs van het ministerie van IenW, provincies en andere overheidsorganisaties, kennisinstituten, belangenorganisaties en sectorpartijen. Er zijn presentaties van gemeentelijk beleid en voorbeelden van logistieke projecten. We bespreken actualiteiten in de gemeenten en aangesloten organisaties en kennisproducten van CROW.

Wanneer?

Naast GNMI Stadslogistiek is er ook een nationaal programma, waar gemeenten terecht kunnen. Om die reden komt deze groep slechts op specifiek verzoek van gemeenten bijeen. Daarom zal de frequentie verschillen. Vind je dit een interessante groep, schrijf je dan in, dan wordt je op de hoogte gehouden van volgende bijeenkomsten. Deelname is altijd vrijblijvend; je hoeft je niet aan te melden en als je weinig tijd hebt log je alleen in tijdens het agendapunt dat jij interessant vindt.

Digitale omgeving

Op het GNMI-Netwerk helpen deelnemers van GNMI Stadslogistiek elkaar met vragen over voorgenomen maatregelen of strategisch beleid. Het juridisch loket beantwoordt vragen over regelgeving en we plaatsen de agenda’s, verslagen en presentatiebestanden van de bijeenkomsten op het netwerk. We werken ook aan beleidsdocumenten die je als voorbeeld kunt gebruiken.

Secretaris en technisch voorzitter
Arthur ter Weeme

Voor wie?

Primair voor beleidsadviseurs van gemeenten die zich bezighouden met goederenvervoer en logistieke stromen. Ook collega’s van andere overheden en van kennisinstellingen zijn welkom. Wil je een keer zonder verdere verplichtingen meedoen? Meld je aan voor de volgende bijeenkomst. Of doe meteen vrijblijvend mee voor een proefperiode voor een halfjaar.

Wie doen mee?

 • Gemeente Aa en Hunze
 • Gemeente Alkmaar
 • Gemeente Almere
 • Gemeente Alphen aan den Rijn
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente Breda
 • Gemeente Doetinchem
 • Gemeente Dordrecht
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Enschede
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Haarlem
 • Gemeente Haarlemmermeer
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Moerdijk
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Rijswijk
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Schiedam
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Veere
 • Gemeente Venlo
 • Gemeente Westerwolde
 • Gemeente Zwolle
 • RMO Noord-Limburg / Trendsportal
 • VNG
 • Kenniscentrum Europa Decentraal
 • Ministerie van IenW
 • Provincie Flevoland
 • Rijkswaterstaat
 • RDW
 • RVO
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • CROW-KpVV
 • Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur
 • Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen