GNMI steunt het landelijke Kennisnetwerk Parkeren

Binnenkort start het CROW, samen met het GNMI en andere partijen, het Kennisnetwerk Parkeren. Dit netwerk is ontstaan uit de behoefte van gemeenten aan duiding en samenhang over de (on)mogelijkheden van goed parkeerbeleid.

Uit een enquête onder 105 gemeenten bleek dat er behoefte is aan kennisontwikkeling over actuele ontwikkelingen zoals deelvoertuigen, elektrisch rijden, het aanbieden van parkeergelegenheid rondom knooppunten en de invloed van tarieven en voorwaarden van het parkeren op de behoefte van parkeerders.

Het Kennisnetwerk gaat aan de slag met deze vragen en faciliteert ontmoeting en kennisdeling. Het GNMI heeft via haar netwerk van gemeentelijke medewerkers parkeerbeleid suggesties aangedragen voor onderzoeksonderwerpen en een actieve rol gespeeld in de ontwikkeling van het Kennisnetwerk. Het netwerk wordt voor de komende vijf jaar gefinancierd door het ministerie van IenW en KpVV.In overleg met het KpVV bekijken we hoe we kunnen bijdragen aan de werkzaamheden van het netwerk en de dienstverlening aan gemeenten.