Doel 

De netwerkgroep Taxi is er voor beleidsafstemming tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en andere overheidspartijen. Tijdens de (online) bijeenkomsten bespreken we landelijke ontwikkelingen en wisselen we kennis over lokale actualiteiten uit. Zo krijgen we inzicht in elkaars problematiek en denken we constructief mee over oplossingen. Dat doen we ook samen met belangenorganisaties en andere partijen in de sector. 

Welke onderwerpen komen aan bod? 

 • Handhaving  
 • Wp2000  
 • Standplaatsen 
 • Handhaving  
 • Tarieven  
 • Zero emissie 

De onderwerpen worden toegelicht door beleidsadviseurs van het ministerie van IenW en andere overheidsorganisaties, kennisinstituten, belangenorganisaties en sectorpartijen. Er zijn presentaties van gemeentelijk beleid en voorbeelden van projecten op het gebied van taxi. We bespreken actualiteiten in de gemeenten en aangesloten organisaties. 

Wanneer? 

Eens in de twee maanden via Microsoft Teams op maandag tussen 13.30 en 15.00 uur. Deelname is altijd vrijblijvend; je hoeft je niet aan te melden en als je weinig tijd hebt log je alleen in tijdens het agendapunt dat jij interessant vindt.  

Digitale omgeving 

Op het GNMI-Netwerk helpen deelnemers van GNMI Taxi elkaar met vragen over voorgenomen maatregelen of strategisch beleid. Het juridisch loket beantwoordt vragen over regelgeving en we plaatsen de agenda’s, verslagen en presentatiebestanden van de bijeenkomsten op het netwerk. We werken ook aan beleidsdocumenten die je als voorbeeld kunt gebruiken. 

Voorzitter
Arthur ter Weeme (GNMI) 

Secretaris
Jaap Berends (GNMI) 

Voor wie? 

Primair voor beleidsadviseurs van gemeenten, die zich bezighouden met het straattaxivervoer. Ook collega’s van andere overheden en van kennisinstellingen zijn welkom. Wil je een keer zonder verdere verplichtingen meedoen? Meld je aan voor de volgende bijeenkomst. Of doe meteen vrijblijvend mee voor een proefperiode voor een halfjaar. 

Wie doen mee?

 • Gemeente Amersfoort 
 • Gemeente Amsterdam 
 • Gemeente Arnhem 
 • Gemeente Breda 
 • Gemeente Enschede 
 • Gemeente Haarlemmermeer 
 • Gemeente Hengelo 
 • Gemeente Lelystad 
 • Gemeente Moerdijk 
 • Gemeente Nijmegen 
 • Gemeente Rijswijk 
 • Gemeente Rotterdam 
 • Gemeente Tilburg 
 • Gemeente Utrecht 
 • Gemeente Veere 
 • Gemeente Vijfheerenlanden 
 • RMO Noord-Limburg/Trendsportal 
 • CROW-KpVV 
 • Kenniscentrum Europa Decentraal (KED) 
 • RDW