Fiets huren via App

GNMI-themabijeenkomst data en datalandschappen mobiliteit op 9 april 2019

De gemeenten zien veel ontwikkelingen op zich afkomen rondom mobiliteit en data. Er is behoefte aan het krijgen van grip op de data. Marktpartijen zoeken juist aanknopingspunten om hun klanten goed te bedienen. Ook op landelijk niveau zijn er veel ontwikkelingen gaande. Het GNMI en Rijkswaterstaat organiseren daarom op 9 april aanstaande een bijeenkomst over data en datalandschappen in mobiliteit voor gemeenten. 

Door de ontwikkeling van smart mobility-concepten vloeien mobiliteit en technologie steeds vaker in elkaar over.
Dat levert kansen op, maar stelt overheden ook voor vragen: van wie zijn de data? Wat willen we registeren en wat niet?
Op welke wijze gaan we om met privacy en gegevensbescherming? Daarnaast is er veel versnippering: allerlei data worden op verschillende plaatsen verzameld en ontsloten.
Op landelijk niveau is er daarom sprake van een verkenning naar de publieke datalandschappen in mobiliteit (NDW, NWB, NDOV, NBd, NPR) en hun onderlinge samenhang.
Als klap op de vuurpijl heeft minister Van Nieuwenhuizen (I&W) in haar Kamerbrief over smart mobility benoemd dat grip op mobiliteitsdata nodig is.In de landelijke Krachtenbundeling smart mobility van I&W, het IPO, de Vervoersregio’s en de G5-gemeenten is Digitaal de weg op orde één van de vijf prioriteiten. Maar ook bij andere ontwikkelingen spelen data een grote rol, zoals het Klimaatakkoord en de inzet op verkeersveiligheid.

Tijdens deze middag willen we graag met gemeenten nader verkennen wat de rol, wensen en dilemma’s van gemeenten bij deze ontwikkelingen zijn. Tijdens de bijeenkomst zijn ook collega’s van VNG Realisatie aanwezig die ons alles kunnen vertellen over de ontwikkelingen die er plaatsvinden om de bestaande basisregistraties door te ontwikkelen tot een samenhangende objectenregistratie.

De bijeenkomst vindt plaats op 9 april 2019, van 13:00 tot 16:00 uur bij CROW-KpVV in Utrecht. Inloop met lunch vanaf 12:30 uur.
Deelname is kosteloos voor gemeenten.

De inschrijving voor deze bijeenkomst is inmiddels gesloten.