Doel

De netwerkgroep Verkeersveiligheid is er voor beleidsafstemming tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en andere overheidspartijen. Tijdens de (online) bijeenkomsten bespreken we landelijke ontwikkelingen en wisselen we kennis over lokale actualiteiten uit. Zo krijgen we inzicht in elkaars problematiek en denken we constructief mee over oplossingen. Dat doen we ook samen met belangenorganisaties en andere partijen in de sector.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid SPV2030
 • 30km per uur als norm voor de bebouwde kom
 • Schoolomgeving
 • Beleving en participatie
 • Gedragsbeïnvloeding
 • Data, ITS en ISA
 • Handhaving
 • Verkeersveiligheid binnen gemeentelijke organisatie
 • Financiering en samenwerking met provincie en andere overheden
 • Lokale en regionale verkeersveiligheidsprojecten

De onderwerpen worden toegelicht door beleidsadviseurs van het Ministerie van IenW, provincies en andere overheidsorganisaties, kennisinstituten, belangenorganisaties en sectorpartijen. Er zijn presentaties van gemeentelijke voorbeelden van verkeersveiligheidsbeleid en verkeersveiligheidsprojecten. We bespreken actualiteiten, ontwikkelingen in belangenbehartiging van de VNG en kennisproducten van CROW.

Wanneer?

Eens in de maand via Microsoft Teams op dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Deelname is altijd vrijblijvend, je hoeft je niet aan te melden en als je weinig tijd hebt log je alleen in tijdens het agendapunt dat jij interessant vindt.

Digitale omgeving

Op het GNMI-Netwerk helpen deelnemers van GNMI Verkeersveiligheid elkaar met vragen over voorgenomen maatregelen of strategisch beleid. Het juridisch loket beantwoordt vragen over regelgeving en we plaatsen de agenda’s, verslagen en presentatiebestanden van de bijeenkomsten op het netwerk. We werken ook aan beleidsdocumenten die je als voorbeeld kunt gebruiken.

Secretaris en technisch voorzitter

Arthur ter Weeme

Voor wie?

Primair voor beleidsadviseurs verkeersveiligheid van gemeenten. Ook collega’s van andere overheden en van kennisinstellingen zijn welkom. Daarnaast hebben we een vaste groep vertegenwoordigers van belangenorganisaties aan tafel. Wil je een keer zonder verdere verplichtingen meedoen? Meld je dan aan voor de eerstvolgende bijeenkomst: formulier.

Wie doen mee?

 • Gemeente Lelystad
 • Gemeente Gouda
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Vijfheerenlanden
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Westerveld
 • Gemeente Almelo
 • Gemeente Emmen
 • Gemeente Aa en Hunze
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Zaanstad
 • Gemeente Hilversum
 • Gemeente Midden-Drenthe
 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente Tynaarlo
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Alkmaar
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Haarlem
 • Gemeente Borger-Odoorn
 • Gemeente Altena
 • Gemeente Enschede
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente De Wolden
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Breda
 • Gemeente Gouda
 • Gemeente Doetinchem
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Apeldoorn
 • Gemeente Venlo
 • Gemeente Hoogeveen
 • Gemeente Middelburg (proef)
 • Gemeente Schiedam (proef)
 • Gemeente Rotterdam (proef)
 • Gemeente Helmond (proef)
 • Veilig Bereikbaar Drenthe
 • MRDH (proef)
 • Ministerie van IenW
 • Nationale Politie
 • RDW
 • VNG
 • Kenniscentrum Europa Decentraal
 • SWOV
 • VeiligheidNL
 • CROW
 • VVN
 • ANWB