Strategische thema’s van de VOC vastgesteld

Het Algemeen Bestuur heeft in het najaar van 2014 de strategie voor het lopende en komende jaar vastgesteld. De VOC zal zich in de lobby en dienstverlening naar de leden nadrukkelijk richten op de volgende thema’s:

  • integratie doelgroepenvervoer met openbaar vervoer (integrale benadering van alle vormen van collectief vervoer)
  • publieke zaken treinstations (poortjes ov-chipkaart op interwijkstations, fietsparkeren op stations)
  • innovatie (deeleconomie, duurzaamheid, flexibiliteit concessies)
  • aansturing regionaal openbaar vervoer (de positie van de steden in de aansturing van het openbaar vervoer)

Het Dagelijks Bestuur gaat hier in de dagelijkse aansturing van de VOC nader invulling aan geven.