Het GNMI en… Adriaan Walraad (voorzitter Intergemeentelijk Verkeersoverleg)

Kennis en ervaring in perspectief plaatsen voor de deelnemers; maar voor mij persoonlijk is het vooral de kruisbestuiving

Hij is sinds 2011 lid en sinds 2019 voorzitter van het Integraal Verkeersoverleg (IVO). Adriaan Walraad is verkeerskundig generalist, gerechtelijk deskundige en HBO-docent RO-Mobiliteit. Hij schrijft blogs over verkeersveiligheid en de menselijke kant daarvan. Kennisuitwisseling is een groot onderdeel van zijn dagelijkse werkzaamheden.

Adriaan Walraad

Kruisbestuiving

Adriaan: ’waar de VNG de bestuurlijke lobby voor gemeenten verzorgt in Nederland, draagt het Intergemeentelijk Verkeersoverleg (IVO) de vakinhoudelijke argumenten voor de lobby aan. Tien jaar geleden ben ik in contact gekomen met het IVO. Op dat moment was ik coördinator van het team verkeersplanologen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het IVO was toen nog onder de vlag van de VNG, sinds 2016 verzorgt het GNMI de voorbereiding en ondersteuning van het IVO. Toen ik de overstap maakte van ’s-Hertogenbosch naar Windesheim Flevoland, om daar een nieuwe HBO-opleiding verkeerskunde op te bouwen, kon ik gelukkig blijven deelnemen aan de bijeenkomsten van het IVO. De opleiding staat inmiddels; ik ben daar nog steeds vakdocent, een dag per week. Met zijn deelnemers biedt het IVO veel kennis en ervaring en de kruisbestuiving tussen de opleiding en het IVO is fantastisch.’

Intrinsieke motivatie

‘Het IVO is een overkoepelend overleg en behandelt uiteenlopende onderwerpen rond verkeer, vervoer en mobiliteit. Dat kunnen bijvoorbeeld nieuwe en actuele dossiers op rijksniveau. Maar we delen ook eigen ervaringen en eigen projecten met elkaar. Het is leuk om te zien dat de deelnemers van het IVO en onze studenten van Windesheim Flevoland dezelfde intrinsieke motivatie ontwikkelen. De betrokkenheid bij het vakgebied is groot. Vanzelfsprekend zijn de bestuurlijke VNG-lobby en de inzet van het GNMI vast punten op de agenda.’ vertelt Adriaan.

Kennis wordt concreet

Adriaan: ’tijdens een IVO-overleg wordt een onderwerp vaak ingeleid en daarna bediscussieerd. Daardoor wordt de aanwezige kennis over en ervaring met dit onderwerp meteen in perspectief geplaatst. Kennis wordt daardoor concreet. Volgend jaar willen we doorgaan met de huidige bijeenkomsten en daarnaast nog een tweede reeks bijeenkomsten doen rond een enkel thema, waarbij we op vakinhoudelijk dan meer de diepte ingaan. Bijvoorbeeld smart mobility of 30 km/u als de norm binnen de bebouwde kom. Vanwege decentralisaties is veel verkeerskundig werk bij gemeenten komen te liggen, lang niet altijd met de middelen die daarvoor nodig zijn. Een goede lobby van gemeenten is daarom belangrijk. Met theoretische kennis alleen kom je er als gemeente niet; toegepaste kennis -kennis in perspectief geplaatst- en ervaring is hard nodig. De VNG en het GNMI maken gebruik van deze waardevolle kennis voor de lobby en beleidsontwikkeling op het landelijke niveau.’