Het GNMI en … Astrid van den Aker (gemeente Amersfoort)

Ik vind het fijn om met vakgenoten te sparren

Astrid van den Aker werkt als adviseur mobiliteit bij de gemeente Amersfoort. Het leuke en soms moeilijke aan openbaar vervoer vindt ze dat het zowel over lange termijn gaat als over ad-hoc zaken. Het blijft een uitdaging om in de stad te zorgen voor goed openbaar vervoer met de beperkte ruimte die er is.

Astrid van den Aker

Duurzame mobiliteit

Astrid: ’Sinds januari 2019 ben ik voorzitter van de contactgroep OV van het GNMI. Ik beschouw OV, net als fietsen en lopen, als een belangrijke pijler onder ‘duurzame mobiliteit’. Daarnaast is het nooit saai om te maken te hebben met verschillende partijen: van raadslid tot concessieverlener en van bewoner tot vervoerder. Mijn voorganger adviseerde me eens aan te schuiven bij de voorloper van de contactgroep OV. Toen heette het nog de VOC: de Vereniging Openbaar vervoer Centrumgemeenten. Dat bleek een goed advies te zijn. ’

Gezamenlijke stem

‘De onderwerpen die tijdens ons overleg aan bod komen zijn heel divers en actueel. Om er een paar te noemen: Mobility as a Service, toegankelijkheid, internationaal busvervoer, Zero Emissie, knooppunten, Toekomstbeeld OV, OV-beleidsplannen, Bus Rapid Transit, 30 km-zones en een busvriendelijke inrichting, maatwerkoplossingen en vervoersarmoede. Vaak zijn er inspirerende presentaties door derden. Het is handig, en soms noodzakelijk, om gezamenlijke een stem te laten horen namens steden die belang hechten aan een goed openbaar vervoer,’ vindt Astrid.

Netwerk vergroten

Astrid: ’Het is fijn om een groep vakgenoten te hebben om mee te sparren. We houden in ons overleg altijd een ‘rondje langs de steden’ waarbij ik merk dat er veel onderlinge herkenning is. Ik vind het slim om voorbeelden en ervaringen van andere gemeenten te gebruiken in mijn eigen werk. Het zou mooi zijn als we ons GNMI-netwerk kunnen vergroten, maar daar wordt aan gewerkt! Ik zou in onze contactgroep nog wel meer interactie willen. Nu we vooral thuis werken kunnen we niet echt bij elkaar in de keuken kijken, dat is jammer. Misschien kunnen we tot dat wel weer kan zoeken naar een nóg laagdrempeligere manier van elkaar ontmoeten. Als iemand een leuk idee heeft of meer informatie over de contactgroep OV wil weten hoor ik het graag!’