Het GNMI en… Caroline Wendel (gemeente Doetinchem)

Via het GNMI blijven we op de hoogte van actuele ontwikkelingen

Bij de gemeente Doetinchem houdt Caroline Wendel zich bezig met mobiliteit en bereikbaarheid. Doetinchem is een centrumgemeente en de bereikbaarheid vanuit de omliggende regio is echt een uitdaging. Een hele belangrijke, gezien het hoge voorzieningenniveau daar.

 

Integrale blik

Caroline: ’sinds 2,5 jaar ben ik strategisch adviseur bij de gemeente Doetinchem op de afdeling Regie en Samenleving. Wij adviseren over trends en ontwikkelingen op allerlei beleidsterreinen waarbij we opgaven vanuit een integrale blik aanpakken. Ik ben veel bezig met het waarborgen en verbeteren van de mobiliteit en bereikbaarheid in de regio. Maar de verbinding met grotere steden als Arnhem en Nijmegen moet ook goed zijn, zodat mensen in onze gemeente kunnen blijven wonen, terwijl ze daar in de buurt werken of studeren.’

Linking pin

‘Mijn voorganger had al connecties met het GNMI, die heb ik van hem overgenomen toen ik met deze functie begon. Er is veel kennis en informatie te halen bij het GNMI, niet alleen voor mij, maar ook voor mijn collega’s verkeerskundigen en collega’s van WMO-bereikbaarheid. Ook de link met de dynamiek in Tweede Kamer vind ik een meerwaarde. Via het GNMI kunnen we op een eenvoudige manier op de hoogte blijven van actuele en relevante informatie,’ vindt Caroline.

Regionale samenwerking

Caroline: ’binnen de regio werken we samen met zeven gemeenten. Dit samenwerkingsverband heeft een nieuwe vorm gekregen met vertegenwoordiging vanuit de 3 O’s (overheid, onderwijs en ondernemers). Voor mobiliteit en bereikbaarheid levert dat een meer integrale kijk op als het gaat om mobiliteit en bereikbaarheid. Van vervoerders krijgen we op deze manier bijvoorbeeld ervaringen mee op bepaalde routes. Tegelijkertijd krijgen zij weer inzicht hoe afwegingen moeten worden gemaakt als er meerdere belangen naast elkaar liggen. Wederzijdse winst dus.’