Het GNMI en… Dennis Bruin (gemeente Leiden)

Gezamenlijk kunnen we veel meer bereiken

Bij de gemeente Leiden stuurt Dennis Bruin het team parkeermanagement aan. Hij woont zelf in Hoorn en weet dus als geen ander alle uitdagingen van het woon-werkverkeer. Wat zijn werk betreft is zijn grootste uitdaging nu het opstellen en uitvoeren van een uitvoeringsplan van de maatregelen die zijn opgenomen in de Mobiliteitsnota en de Parkeervisie.

Dennis Bruin

 

Dennis: ’omdat mijn werk niet bij mij om de hoek is heb ik diverse modaliteiten geprobeerd. Voor de coronacrisis was het Openbaar Vervoer de voor mij meest ideale optie voor woon- werkverkeer. Inmiddels werk ik zo goed als volledig thuis. Met het team parkeermanagement zijn we verantwoordelijk voor de parkeerexploitatie in Leiden. Daar valt zowel fietsparkeren als autoparkeren onder. Hierdoor zijn wij bij alle projecten betrokken die gevolgen hebben voor auto- of fietsparkeren. Daarnaast ben ik projectleider geweest van de in juli 2020 vastgestelde Parkeervisie Auto- en Fietsparkeren Leiden 2020-2030.’

Autoluwe binnenstad

De Parkeervisie hangt nauw samen met de plannen om van Leiden een autoluwe binnenstad te maken. ‘Ook het uitvoeren van de wens voor meer fietsenstallingsplaatsen en meer groen in de binnenstad horen bij deze visie. Een van de grootste projecten is het uitbreiden van het betaald parkeren in de stad tot aan de gemeentegrenzen. Momenteel nog met uitzondering van vier woonwijken’, vertelt Dennis.

Leren en samen optrekken

Dennis: ’ik loop al een groot aantal jaren rond in de verkeers- en parkeerwereld en heb het GNMI vanaf het begin gevolgd. Leiden is al decennia lid van het GNMI en voorgangers. Tevens ben ik zelf ook al jaren nauw betrokken bij de commissie gemeente van de Vexpan. Ook daar proberen wij ervoor te zorgen dat gemeenten samen kunnen optrekken. Het grootste voordeel, danwel waarde, van het GNMI is dat we proberen van elkaar te leren en proberen te voorkomen dat telkens het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Waar nodig bundelen we krachten om bij andere instanties of overheidsorganisaties een betere, belangrijkere sparringpartner te zijn. Gezamenlijk kunnen wij veel meer bereiken dan alleen en kunnen we ruis voorkomen.’

Tip

Dennis is van mening dat het GNMI vooral door kennisdeling en bundeling van krachten richting andere overheidsorganisaties kan bijdragen aan het oppakken van parkeervraagstukken bij gemeenten. Dennis: ’ook merk ik steeds weer dat eventuele drempels om elkaar te bellen verkleind worden als er in via het GNMI al contacten zijn gelegd. Twijfel dus niet en bel je collega!’