Het GNMI en…Harmen Otto Smedes (gemeente Almere)

Een waardevol platform voor netwerken en kennisontwikkeling

Inmiddels is Harmen Otto Smedes (41) ruim acht jaar concessiebeheerder openbaar vervoer bij de gemeente Almere. Onder andere vanwege de consequent doorgevoerde scheiding van verschillende verkeerssoorten (met 70 kilometer aan vrijliggende busbanen) is het Almeerse openbaar vervoer op meerdere fronten uniek in Nederland.

Harmen Otto: ‘de gemeente is opdrachtgever voor de concessie busvervoer Almere 2018-2027. Dit is een door de provincie Flevoland aan de gemeente overgedragen taak. Keolis voert de concessie uit en brengt met hèt BRT systeem van Nederland “allGo” dagelijks vele reizigers in Almere naar hun bestemming. In de regio tussen Almere, Amsterdam en ’t Gooi rijdt Keolis met het hoogwaardige R-net om ook op belangrijke regionale verbindingen reizigers te bedienen. Ik kan er veel over vertellen, maar je zou het eigenlijk zelf moeten ervaren, dus: wees welkom in Almere!’

Afhankelijk

Harmen Otto kwam al een tijd geleden met het GNMI in contact. Hij vertelt: ’de vereniging is voortgekomen uit de Vereniging Openbaar Vervoer Centrumgemeenten. Middelgrote steden kennen een lange historie en hebben een spilfunctie als het gaat om het (regionale) openbaar vervoer. Voor veel inwoners is dat een publieke voorziening waarvan men in grote mate van afhankelijk is. De belangen van deze steden worden behartigd door het GNMI.’

Waardevol

‘Voor mij is het GNMI als een waardevol en professioneel platform voor netwerken, kennisontwikkeling en -uitwisseling op het vakgebied van openbaar vervoer. De belangenbehartiging namens de leden bij het Rijk en in Europa is een zinvolle en een vruchtbare taak van het GNMI. Ook op de andere beleidsterreinen van mobiliteit timmert het GNMI behoorlijk aan de weg, vind ik,’ vertelt Harmen Otto.

Tip

Harmen Otto heeft ook een tip voor andere gemeenten: ‘Heb je ambities of uitdagingen op gebied van openbaar vervoer in je gemeente? Ga met enige regelmaat in gesprek met concessieverleners en zoek medestanders die je kunnen helpen om openbaar vervoer meer op de kaart te zetten. Wees alert op openbaar vervoer aanbestedingen in je regio, dit is vaak het moment om je input te leveren bij Programma’s van Eisen. Hoe dan ook: op het juiste moment aan de juiste tafel meepraten is essentieel. Het GNMI is het platform dat je daarbij kan ondersteunen.’