Het GNMI en … Peter van der Tuin (gemeente Zoetermeer)

We brengen Rijk, provincies, gemeenten en kennisorganisaties met elkaar in contact. Dit is zeker efficiënt.

Hij hield zich in de jaren tachtig bezig met de verkeerstechnische uitwerking van het huidige Stadshart. Peter van der Tuin begon zijn loopbaan namelijk als tekenaar-ontwerper bij de gemeente Zoetermeer. Daarna startte hij als verkeerskundige en dat is hij tot op de dag van vandaag. Een gesprek met de voorzitter van de GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid.

Peter van der Tuin
Peter van der Tuin

Ontwerpen en verkeersveiligheid

Peter: ’Toen ik begon met werken heb ik mij, samen met andere disciplines, vooral beziggehouden met het ontwerpen en nader uitwerken van nieuwe woonwijken. Ik ben intensief betrokken geweest bij het project RandstadRail, de ombouw van de Zoetermeerlijn (van NS) naar lightrail en de nieuwe RandstadRaillijn naar de VINEX-wijk Oosterheem. Vanaf mijn start als verkeerskundige heb ik mij ook beziggehouden met verkeersveiligheid. Begin jaren negentig hebben wij het (toen nieuwe) concept ‘Duurzaam Veilig Wegverkeer’ van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) omarmd en in praktijk gebracht. Verkeersveiligheid is nog steeds een belangrijk onderdeel van mijn werk bij de gemeente Zoetermeer.’

Fysiek ontmoeten

‘Omdat ik meedraaide in het proces voor het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid werd ik uitgenodigd voor de (eerste) vergadering van de contactgroep Verkeersveiligheid van 26 september 2018 in Utrecht. Tijdens de tweede vergadering werd ik benoemd tot voorzitter. Sinds corona vergaderen we digitaal en dat gaat best goed. Maar het is leuker om elkaar fysiek te ontmoeten; tijdens de koffie- en lunchpauze kom je met elkaar in gesprek en er was als afsluiting altijd een korte excursie. We kwamen drie keer per jaar op locatie bijeen. Voor volgend jaar hebben we eens per maand een digitaal overleg van anderhalf uur ingepland. Als we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten dan zullen een aantal van die vergaderingen op locatie plaatsvinden,’ vertelt Peter.  

Kennisuitwisseling is dé meerwaarde

Peter: ’Tijdens ons overleg bespreken we veel onderwerpen zoals de Europese Richtlijn Verkeersveiligheid, het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, de Registratie landbouwvoertuigen, Toelatingskader lichte elektrische voertuigen (LEV’s), de coronacrisis en verkeersveiligheid, het programma voor het aanpakken van onbewaakte overwegen, het verkeersongevallenprotocol, verkeersongevallendata, verkeer in de Stad en 30 kilometer per uur in de bebouwde kom. Collega’s geven presentaties over diverse onderwerpen en vervolgens discussiëren we hierover. Kennisuitwisseling is dé meerwaarde van de contactgroep. We brengen Rijk, provincies, gemeenten en kennisorganisaties met elkaar in contact.
Dit is zeker efficiënt. Er zijn ook onderwerpen waarover verschillend wordt gedacht. Ook dan is het waardevol om dit te delen. Door de contactgroep kunnen de leden ook afzonderlijk contact met elkaar zoeken als ze vragen hebben.’

Veilig thuiskomen

‘Ik vind het GNMI een waardevol platform voor kennisuitwisseling.
De vergaderingen worden uitstekend voorbereid en verlopen altijd heel prettig. Daarnaast kan via het GNMI een relatie worden gelegd met het Rijk en krijgen we te horen hoe tegen verschillende onderwerpen wordt aangekeken. Zij kunnen ook namens lagere overheden een boodschap uitgedragen over zaken waarop actie gewenst is. Voor Zoetermeer heeft verkeersveiligheid prioriteit. Voor ons is het uitgangspunt: Maak een Punt van Nul verkeersslachtoffers. Iedereen moet veilig thuiskomen,’ besluit Peter.