Het GNMI en … Robert Smits (VNG)

Verschillende werelden samenbrengen

Robert Smits werkt sinds 2020 als beleidsadviseur mobiliteit bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarvoor was hij beleidsadviseur mobiliteit en parkeren bij de gemeente Nijmegen. ‘Deze ervaring kan ik heel goed gebruiken in mijn werk bij de VNG. Grote uitdaging is wel om de verschillende werelden, bij gemeenten enerzijds en het rijk anderzijds, meer bij elkaar te brengen.’

We werken samen

Robert SmitsKennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening vormen de basis van de VNG, de koepelorganisatie van alle gemeenten in Nederland. Robert vertelt: ‘op het vlak van mobiliteit focussen we ons op thema’s zoals duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en uitvoeringskracht. Hierbij houd ik me bijvoorbeeld bezig met de dossiers elektrisch vervoer, laadinfrastructuur, CO2 normeringen, vrachtwagenheffing, fietsparkeren bij stations en kennisontwikkeling.

Nadat ik startte bij de VNG ben ik snel in contact gekomen met het GNMI. We werken veel samen met en zoeken elkaar regelmatig op, bijvoorbeeld tijdens een maandelijks bilateraal overleg. Vanuit de VNG sluiten we regelmatig aan bij bijeenkomsten die georganiseerd worden door het GNMI, zoals het IVO. Het is heel nuttig om ervaringen bij gemeenten op te halen en gemeenten bij te praten over onze activiteiten. Ook hebben we sinds 2020 een samenwerkingsagenda tussen VNG en GNMI.’

We werken aanvullend

‘Zowel de VNG als het GNMI maken zich sterk voor de gemeenten bij vraagstukken rondom mobiliteit. Beide organisaties leggen daarbij een ander accent en werken aanvullend,’ vertelt Robert. ‘Wij focussen ons vooral op de lobby en belangenbehartiging van gemeenten richting het rijk. Hiervoor moeten we weten wat er speelt bij gemeenten en hoe gemeenten tegen bepaalde zaken aankijken. Omdat het GNMI zich juist richt op het uitwisselen van kennis en ervaringen rond mobiliteit, helpt dit ons bij het bepalen en aanscherpen van standpunten rond bepaalde mobiliteitsdossiers. We hebben een eigen netwerk aan gemeenten, maar ook de interactie tussen gemeenten binnen het platform van het GNMI zorgt voor waardevolle input. Het GNMI heeft veel kennis van de gemeentelijke praktijk; die hebben we als VNG nodig om de belangen van gemeenten goed te kunnen behartigen in het Haagse.’

Lobby versus platformfunctie

Robert: ’de lijntjes tussen VNG en het GNMI zijn kort en we weten elkaar goed te vinden. We vullen elkaar echt aan. Zoals gezegd focust de VNG zich op lobby en belangenbehartiging en vervult het GNMI een platformfunctie voor gemeenten. Maar ook rond bepaalde inhoudelijke dossiers vullen we elkaar nadrukkelijk aan. Zo is het GNMI sterk op dossiers waar we als VNG geen directe rol of urgentie op hebben in de lobby. Denk hierbij aan thema’s zoals openbaar vervoer, parkeren en smart mobility. Dossiers die wij niet oppakken kunnen wel interessant zijn voor het GNMI en haar leden om verder op door te gaan.’