Het GNMI en … Stefan van de Werken (gemeente Barneveld)

Het GNMI biedt ons ondersteuning en informatie en is onze lobbypartner

Zijn specialisme ligt op het gebied van de fiets en het openbaar vervoer. Stefan van de Werken is sinds 3,5 jaar verkeerskundige bij team Verkeer van de gemeente Barneveld. En de jongste deelnemer van de contactgroep Openbaar Vervoer van het GNMI. Wat houdt hem bezig?

Stefan van de Werken

Diversiteit aan werkzaamheden

Stefan:’ bij de gemeente Barneveld behandel ik verkeersvragen van inwoners en stakeholders, geef ik verkeerskundig advies voor (ruimtelijke) projecten zoals nieuwe woonwijken, herinrichtingen of revitalisatie en hou ik me bezig met het opstellen van beleid en visies (OV-visie en Nota Parkeernormen). Ook de uitvoering van maatregelen van het Gemeentelijk Verkeer -en Vervoersplan zoals het opstellen van een nieuw ontwerp voor straten, optimalisatie -of realisatie van fietsverbindingen, nieuwe bushaltes, parkeervraagstukken en kleine verkeerskundige aanpassingen behoort tot mijn taak. Hierbij brengen we stakeholders bij elkaar om tot een gedragen oplossing te komen. Ik ben ook het aanspreekpunt voor bewoners: van planvorming tot realisatie en nazorg.’

Plattelandsgemeente

 ‘Ik heb de Hbo-opleiding Mobiliteit aan Windesheim Flevoland gevolgd. In die tijd heette het GNMI nog VOC en had een aantal docenten korte lijntjes (zoals Pau Tjioe, toen nog voorzitter van de contactgroep OV). Ik heb het dus onder andere via gastcolleges en opdrachten al leren kennen. Toevallig was de werkgever waar ik nu zit ook al lid van het GNMI. Als ‘plattelandsgemeente’ moeten we veel lobbywerk verrichten. En dat is precies wat het GNMI ook doet en daar kunnen wij altijd terecht voor adviezen en steun,’ vertelt Stefan

Een onderwerp centraal

Stefan:’het GNMI biedt ons ondersteuning en informatie en is onze lobbypartner. Daarnaast wordt in de contactgroep (OV) veel nuttige informatie wordt gedeeld. Ik denk dat er nog kansen liggen er in de werkgroepen: vaker overleggen, maar met een onderwerp centraal is top! Dankzij het GNMI en de contactgroep is er veel ruimte om met collega-gemeenten te netwerken en te sparren over diverse onderwerpen. Soms loopt een andere gemeente net een stapje voor en soms kunnen wij juist weer iets aan een andere gemeente leren. De contactgroep OV is daar een erg prettige netwerkomgeving voor. Ook het digitale netwerk is handig: er is ruimte om vragen te stellen buiten de contactmomenten om. Dankzij de inzet van andere leden van de contactgroep is de vraag vaak al snel beantwoord. Voor het GNMI is geen OV-vraag of verzoek te gek.’