Kenniscafé data & deelmobiliteit op 15 september

Langzaam maar zeker kunnen gemeenten beschikken over steeds meer data over deelvoertuigen. Dat helpt bij het aanscherpen van het beleid en het bijsturen van de uitvoering. In dit kenniscafé van het GNMI en CROW bespreken we de laatste ontwikkelingen, tools en inspirerende praktijkvoorbeelden. Het kenniscafé vindt plaats op 15 september vanaf 13 uur bij CROW-locatie Utrecht.

Deze fysieke bijeenkomst in Utrecht is in de eerste plaats bedoeld voor gebruikers van het Dashboard Deelmobiliteit en leden van GNMI-themagroep Deelmobiliteit. Voor zover de ruimte het toelaat, zijn ook andere geïnteresseerden welkom. Desgewenst kan de bijeenkomst ook online gevolgd worden.
T.z.t. zullen we per mail informeren wie graag online en wie fysiek deel wil nemen aan de bijeenkomst.
Het programma volgt binnenkort.

Klik op deze link om je alvast aan te melden. Er is ruimte voor 50 deelnemers.