Kennisnetwerk parkeren

Wat doen we?

Het gemeentelijk parkeerbeleid wordt steeds complexer: er zijn meer voertuigen, er zijn nieuwe voertuigsoorten en in bouwplannen is het steeds moeilijker om te zorgen voor parkeerruimte. Daarnaast ontbreekt er veel concrete kennis over bijvoorbeeld prijseffecten van parkeerbeleid en is het lastig om draagvlak voor het parkeerbeleid te creëren. Het CROW-KpVV, Vexpan en het GNMI werken samen in het kennisnetwerk parkeren om de komende jaren onderzoek te doen en gemeenten te informeren over de mogelijkheden van het parkeerbeleid. Het GNMI richt zich vooral op het meedraaien in onderzoeken rondom energiegebruik, draagvlak en ruimtegebruik. Daarnaast geven we aandacht aan parkeerdata en het digitaliseren van parkeerproducten.

Wat levert het op?

Gemeenten hebben toegang tot actuele en betrouwbare kennis waarmee het parkeerbeleid onderbouwd kan worden.

Het kennisnetwerk parkeren wordt gefinancierd via het KpVV-kennisprogramma.

Zie ook het artikel.